Charles Michel: Aan het werk!

michelReactie van de eerste minister op de sociale acties. Charles Michel: “Aan het werk!”

Vandaag vonden verschillende betogingen plaats. Sommigen wilden hun ongerustheid uiten in verband met de overheidsdiensten, anderen in verband met de werkorganisatie bij de NMBS, nog anderen uit solidariteit met de actievoerders.

De eerste minister herinnert er nogmaals aan dat de federale regering open blijft staan voor dialoog en overleg om de aangevatte hervormingen voort te zetten. Deze hervormingen zijn noodzakelijk om de duurzame financiering van onze solidariteit te garanderen. De hervorming van de pensioenen zorgt op die manier voor de consolidering van de toekomstige pensioenen. De hervormingen van de arbeidsmarkt zullen ons land aantrekkelijker maken voor investeerders en zo jobs creëren. De hervorming van de overheidsdiensten is bedoeld om ze aan te passen aan de moderne tijd en zo hun toekomst te garanderen.

Charles Michel, eerste minister: “Niet hervormen, dat betekent verarmen. Het is de verantwoordelijkheid van de regering om de geplande koers aan te houden en de aangevatte hervormingen voort te zetten. Wij blijven open staan voor de dialoog met de sociale partners, zoals de regering al ettelijke keren heeft aangetoond.”

De eerste minister herinnert eraan dat de hervormingen al verschillende maanden vruchten afwerpen: verhoging van de koopkracht door de tax shift, daling van de werkloosheid, grote vermindering van het aantal faillissementen, recordaantal nieuwe ondernemingen, het wegwerken van de loonhandicap, recordbedragen in de strijd tegen de fiscale fraude (228 miljoen in vier maanden).

Charles Michel: “Deze eerste resultaten volstaan niet. De weg is nog lang. Meer dan ooit moeten we de rangen sluiten en allen in dezelfde richting werken om de jobcreatie te bevorderen. Dat is nog meer het geval na de aanslagen van 22 maart, die onze economie schade hebben toegebracht. We mogen onszelf niet in de voet schieten. Voor economisch dynamisme en jobcreatie is stabiliteit vereist.”

De eerste minister herinnert eraan dat het stakingsrecht niet absoluut is en roept op tot respect voor het recht van miljoenen burgers en studenten om zich te verplaatsen en om te werken.