OPEN VLD Haaltert klaagt over de Burgemeester

Haaltert gemeenteraad 07 03 2013OPEN VLD Haaltert klaagt over de communicatie van Burgemeester Baeyens

Al maanden klaagt de oppositie in Haaltert over de manier van communiceren met Burgemeester Veerle Baeyens. “Dit is zeker geen nieuw feit, we vroegen vorige gemeenteraad nog naar een minimum aan respect, ook ten opzichte van de feestraden en de talrijke vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor hun gemeente. Maar ondanks de opbouwende kritiek wou de Burgemeester van geen wijken weten. Ze duldt geen inspraak van de oppositie”, zegt OPEN VLD.

Niet alleen de oppositie was daar niet langer mee gediend. OCMW-voorzitter en schepen Gina Verbestel (Open en Liberaal) beschuldigde Burgemeester Baeyens openlijk van machtsmisbruik.

Zowel OPEN VLD , CD&V als meerderheidspartij Open & Liberaal verlieten de zaal, zodat de raad niet meer in aantal was om te kunnen doorgaan.
De onenigheid is al een tijdje aan de gang, en het weigeren van constructieve agendapunten op de gemeenteraad was de spreekwoordelijke druppel.

Als de oppositie niet meer mag meedenken aan de toekomst van onze gemeente, waar is dan nog de democratie. “Omdat een onderwerp van de oppositie komt moet het toch niet per definitie worden afgebroken? “ zucht OPEN VLD voorzitter Roger Coppens. “ Als we een opbouwend voorstel doen, in de hoop de gemeente zo beter te maken, weigert de Burgemeester het op de agenda. Enkel en alleen omdat het van de oppositie komt. Zo werkt een gemeente toch niet?

OPEN VLD wil meedenken en oplossingen zoeken voor onze gemeente waar elke Burger beter van kan worden. Zou dit niet de visie van elke partij moeten zijn? Los van al die nodeloze politieke spelletjes die de Burgemeester speelt?

Aanleiding was onder meer het agendapunt van het verlagen van de belastingen op de raad van maandag laatstleden. OPEN VLD heeft aangetoond dat de totale uitgaven, ten opzichte van 2012, met meer dan 2,5 miljoen gestegen zijn! Vooral de kosten voor de talrijke studies en onderzoeken doen de wenkbrauwen fronsen.

De belastingverhoging die NVA blindelings heeft doorgevoerd voor het aanslagjaar 2015 die grotendeels pas in 2016 en volgende door de gezinnen zal gevoeld worden, zal een zeer wrange smaak nalaten, die bovendien niet nodig was geweest indien er een goed en correct beleid was gevoerd.
OPEN VLD pleit er onder meer voor de subsidiëring op te trekken voor het energiezuiniger maken van woningen, hogere tussenkomsten voor de gezinnen af te dwingen die tot afkoppeling van hemel- en afvoerwater moeten overgaan, en vooral de belastingverhoging te herzien!