Gezinsbond positief over Vlaams kinderbijslagakkoord

buik

Gezinsbond positief over Vlaams kinderbijslagakkoord, maar blijft waakzaam.

De Gezinsbond is positief over het akkoord dat de Vlaamse regering vannacht bereikte over de hervorming van de kinderbijslag. “we hebben actief gelobbyd voor maximaal verworven rechten om mogelijke verliezen bij gezinnen te vermijden, en die verworven rechten komen er nu. De gezinnen blijven hun huidige kinderbijslag behouden met inbegrip van de rangregeling (1ste, 2de en 3de en volgende kinderen) en leeftijdsbijslagen (op 6, 12 en 18 jaar), zodat niemand er op achteruit gaat.” Reageert Manu Keirse, gezinspolitiek secretaris van de gezinsorganisatie.
Persbericht 28 mei

Gezinsbond positief over Vlaams kinderbijslagakkoord, maar blijft waakzaam.

De Gezinsbond is positief over het akkoord dat de Vlaamse regering vannacht bereikte over de hervorming van de kinderbijslag. “we hebben actief gelobbyd voor maximaal verworven rechten om mogelijke verliezen bij gezinnen te vermijden, en die verworven rechten komen er nu. De gezinnen blijven hun huidige kinderbijslag behouden met inbegrip van de rangregeling (1ste, 2de en 3de en volgende kinderen) en leeftijdsbijslagen (op 6, 12 en 18 jaar), zodat niemand er op achteruit gaat.” Reageert Manu Keirse, gezinspolitiek secretaris van de gezinsorganisatie.

De nieuwe regeling met een gelijk bedrag van 160 euro per kind ongeacht zijn rang en leeftijd, gaat in voor kinderen die vanaf 2019 geboren worden Een mooie vooruitgang voor nieuwe gezinnen. “Omdat dit bedrag budgetneutraal is ten aanzien van het huidige system, gaan we er van uit dat Vlaanderen extra middelen investeert om de sociale toeslagen te verbeteren. Dat is net wat wij ook gevraagd hebben. Als de kinderbijslag ingezet wordt als instrument om de kinderarmoede te bestrijden, vergt dat bijkomende middelen”, zegt Keirse. De gezinsorganisatie is ook tevreden dat de sociale toeslagen worden verhoogd zodat ze gelijk worden voor elk kind en dat ze ook worden toegekend aan werkende ouders met een laag inkomen. Positief is zeker dat de inkomensgrens tot 60.000 euro/jaar wordt verhoogd voor gezinnen met drie en meer kinderen zodat ook deze gezinnen recht krijgen op een sociale toeslag.

De Gezinsbond heeft wel vragen bij de extra universele participatietoeslag van 150 euro voor kleuters van 3 en 4 jaar die alleen wordt toegekend als de kleuter ingeschreven wordt in de kleuterschool en effectief aanwezig is gedurende minstens 100 halve dagen. “Uiteraard zijn wij voorstander dat kleuters gemotiveerd worden om naar de kleuterschool te gaan, maar dat kan evengoed via positieve incentives. We bevelen aan dat er gewerkt wordt aan het wegnemen van de oorzaken die ervoor zorgen dat kleuters niet in de school terechtkomen”, zegt Christel Verhas, Directeur Sociaal Cultureel Werk en Gezinspolitiek van de gezinsorganisatie. We zullen moeten evalueren of die middelen niet beter worden ingezet voor studerende kinderen. Ook stellen wij met spijt vast dat er geen keuzevrijheid komt voor kleine gezinnen om naar het nieuwe systeem over te stappen en ook de wezenbijslag voor volledige wezen (zonder ouders) wordt verlaagd.

De Gezinsbond is tevreden, maar blijft ook waakzaam. “We willen dat de evaluatie van de uitbetalingsopdracht, die voorzien is na vier jaar, een ruimere beoordeling wordt van de ingevoerde maatregelen (gelijk bedrag zonder leeftijdsbijslagen, sociale toeslagen op basis van inkomen en effect van de participatietoeslagen). We zullen blijven aandringen om opnieuw leeftijdsbijslagen in te voeren. Dat kan bijvoorbeeld ook via de participatietoeslag. Dit is belangrijk voor de nieuwe gezinnen met twee kinderen die ouder worden dan 18 jaar. Nieuwe gezinnen met drie en meer kinderen zullen ook moeten rondkomen met minder kinderbijslag dan vandaag indien ze niet in aanmerking komen voor de sociale toeslag. Ook voor studerende kinderen zullen wellicht bijkomende inspanningen nodig zijn. Daarom blijft de Gezinsbond aandringen bij de Vlaamse regering om in de toekomst bijkomend te investeren in de Vlaamse kinderbijslag.

Op zoek naar leuke babynamen, jongensnamen, meisjesnamen, surf naar www.jongensnaam.net of www.meisjesnaam.net