Milieuvergunning voor bouw nieuw crematorium in Oostende

oostendeProvincie verleent milieuvergunning voor bouw nieuw crematorium in Oostende

In haar zitting van donderdag 28 april heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen een milieuvergunning voor een termijn van 20 jaar verleend aan O.V. Crematoriumbeheer voor de bouw van een nieuw crematorium in Oostende. De deputatie volgt hiermee het unaniem gunstig advies van de Provinciale Milieuvergunningscommissie.

Het nieuwe crematorium zal 2 crematie-ovens, ruimtes voor plechtigheden, een asverstrooiingsweide, een columbarium en een urnenveld bevatten. Jaarlijks zullen er tot 2.000 crematies kunnen plaatsvinden. Het crematorium komt op de oude terreinen van steenbakkerij De Keignaert langs de Grintweg in Oostende.

In 2014 werd het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘crematorium’ goedgekeurd, wat de komst van een crematorium op die locatie mogelijk maakte. In 2016 werd de milieuvergunningsaanvraag door O.V. Crematoriumbeheer, het Intergemeentelijke Samenwerkingsverband tussen Oostende, Bredene, Middelkerke en Oudenburg, ingediend.

Unaniem gunstig advies Provinciale Milieuvergunningscommissie
Uit onderzoek is gebleken dat het nieuwe crematorium aan alle Vlarem-normen kan voldoen. Zo zal een rookgaszuivering voorzien worden om de luchtemissies minimaal te houden. Alle uitgebrachte technische adviezen waren ook gunstig.

Tijdens het openbaar onderzoek waren wel vragen gerezen rond de conformiteit van de aanvraag met het ruimtelijke uitvoeringsplan. De Provinciale Milieuvergunningscommissie verleende een unaniem gunstig milieutechnisch advies, maar vroeg meer duidelijkheid over de stedenbouwkundige verenigbaarheid. Ondertussen is ook de stedenbouwkundige vergunning verleend na gunstig advies van het Agentschap Natuur en Bos. Hiermee is de gevraagde stedenbouwkundige duidelijkheid bekomen.

Bij het verlenen van de vergunning is ook de nodige opvolging van de resultaten van de luchtemissies voorzien.