Turteltaks afschaffen is enige eerlijke keuze

Joris VandenbrouckeTurteltaks afschaffen is enige eerlijke keuze zegt Joris Vandenbroucke. De vlaktaks is onrechtvaardige manier om energiebeleid te financieren

De Turteltaks is en blijft een compleet oneerlijke manier om het energiebeleid te financieren en moet dus zonder dralen worden afgeschaft, zegt sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke. De sp.a-fractie zal morgen een voorstel indienen om komaf te maken met de taks. ‘Niet alleen betalen alleenstaanden en gezinnen tot honderden keer meer dan grote bedrijven, niet alleen gaan de dertig grootste vissen helemaal vrijuit, bovendien betalen 20.000 gezinnen 770 euro per jaar. Dat is voor velen een half maandloon. Die oneerlijkheid moet worden rechtgezet.’

Sp.a is tevreden dat de Vlaamse regering het negatief advies van het Vlaams Energie Agentschap VEA over de biomassacentrale in Gent volgt. “Als het dossier niet voldoet, dan zou het onbetamelijk zijn om zo’n project te steunen”, zegt Vandenbroucke. “Net daarom zijn in het energiebesluit twee stappen voorzien in de toekenning van de subsidies. Een investeerder moet bewijzen dat zijn project duurzaam is en economisch steek houdt.”

Nu de biomassacentrale er niet komt wordt de Turteltaks terecht weer in vraag gesteld. “Gewezen minister Turtelboom wilde met haar Turteltaks 3 miljard euro ophalen, waarvan 2 miljard bedoeld was voor de toekomstige biomassaprojecten in Gent en Genk”, zegt Vandenbroucke. “Het is logisch dat de nieuwe beslissing daar een impact op heeft. Tegelijk wijzen sommigen er terecht op dat er ook zonder biomassa investeringen nodig zullen zijn om de overgang naar hernieuwbare energie te maken. Het is tijd om die discussie te overstijgen: nog los van de vraag of je er biomassa dan wel zon of wind mee betaalt: de Turteltaks is en blijft een compleet onrechtvaardige manier om het energiebeleid mee te financieren. Alleenstaanden betalen 400 keer meer dan grote bedrijven, gezinnen 50 keer meer. De 30 grootste bedrijven, samen goed voor één vijfde van het elektriciteitsverbruik in Vlaanderen, betalen helemaal niets. En vorige week bleek nog dat liefst 20.000 gezinnen 770 euro betalen. Dat is voor velen een half maandloon. Het is totaal aberrant om gezinnen zo’n last op te leggen.”

Daarom dienst sp.a morgen een voorstel in om de Tuteltaks te schrappen.