...

Van 18 naar 23 losloopweiden voor honden in Gent

Extra ruimte voor honden: van 18 naar 23 hondenlosloopweiden in Gent

De Stad Gent vindt dierenwelzijn belangrijk en investeert daarom in de aanleg van twee tijdelijke hondenlosloopweiden, een in de Pinguïnstraat (Vogelhoek-Gentbrugge) en een in de Driemasterstraat. In beide gevallen is het een win-win situatie: de terreinen lagen er ongebruikt bij én er was nood aan een hondenlosloopweide in de buurt. Naast deze tijdelijke losloopweiden komen er ook nog drie permanente losloopweiden bij. Hierdoor kunnen de 28.000 geregistreerde Gentse honden tegen eind 2016 terecht op 23 hondenlosloopweiden.

Op alle openbare plaatsen, parken en natuurgebieden, sport- en recreatiedomeinen moeten honden steeds aan de leiband. Wie zijn hond los laat lopen, riskeert een Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS) van minimum 60 euro. Honden mogen alleen loslopen in de hondenlosloopweiden verspreid over Gent. Vandaag telt Gent 18 losloopweiden, verspreid over het gehele grondgebied. En er is goed nieuws, want de Stad Gent investeert in bijkomende losloopweiden: twee tijdelijke en drie permanente.

Nieuw concept: tijdelijke losloopweiden

Dit voorjaar heeft de Stad Gent voor het eerst twee tijdelijke losloopweiden aangelegd: in Gentbrugge, ter hoogte van de groenstrook in de Pinguïnstraat, en in Wondelgem in het Driemasterpark, met een oppervlakte van respectievelijk 450 m² en 650 m².

Uit cijfers blijkt dat er in Gentbrugge en in Wondelgem veel hondeneigenaars zijn. De keuze om op deze locaties een losloopweide aan te leggen was dan ook logisch. Maar er zijn nog wijken met veel honden. Op acht jaar tijd is het aantal geregistreerde honden in Gent verdubbeld tot 28.000. Openbare ruimte wordt schaarser en moet dus op een doeltreffende manier gebruikt worden.

‘Naar het voorbeeld van bekende tijdelijke (project)invullingen op sommige braakliggende terreinen (DOK, Gasmetersite, enz.) legt de Stad – in afwachting van een eindbestemming of definitieve invulling – nu ook tijdelijke losloopweiden aan. Zo vermijden we dat braakliggende terreinen verloederen en spelen we proactief in op de vraag naar extra losloopruimte voor honden’, legt schepen Tom Balthazar uit.

Voor de Stad een tijdelijke losloopweide aanlegt, moeten er enkele voorwaarden vervuld zijn.

Indien een stadsdienst of een bewonersgroep de nood aan een losloopweide signaleert, gaat de Stad na of er effectief veel honden geregistreerd staan in een straal van 1 km rond de beschikbare of voorgestelde locatie. Bovendien moet het terrein minstens nog een jaar ‘beschikbaar’ zijn en dus geen andere (definitieve) bestemming krijgen.

Verdere uitbreiding hondenlosloopweiden: van 18 naar 23

De Stad gaat verder met het plannen van hondenlosloopweiden in toekomstige parken of in bestaande groenstroken. Schepen Tine Heyse: ‘We zijn verheugd dat we het totale aantal hondenlosloopweiden in Gent dit jaar kunnen uitbreiden van 18 naar 23. Naast de twee tijdelijke hondenlosloopweiden die we vandaag openen, komen er dit jaar nog drie permanente losloopweiden bij in Gent: in de Gentbrugse Meersen, in de Sint-Bernadettestraat in Sint-Amandsberg en in het Delphine Boëlparkje nabij het station Gent-Sint-Pieters. De totale oppervlakte hondenlosloopweiden komt daarmee overeen met bijna vijf voetbalvelden.’

Vandaag is er in totaal op het grondgebied Gent zo’n 23.758m² (2,4 ha) openbaar terrein gereserveerd voor hondenrecreatie.

Alle losloopweiden zijn terug te vinden op de digitale kaart https://stad.gent/natuur-milieu/dieren-en-ongedierte/hondenvoorzieningen

Opruimplicht hondenpoep geldt ook op losloopweiden

Wandelt u met de hond op het openbaar domein, dan moet u voldoende plastiekzakjes bijhebben. Wie geen zakje kan tonen, riskeert een Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS) van minstens 60 euro. De Stad Gent investeert sinds 1998 in de aanleg van hondentoiletten. In een hondentoilet mag uw hond zijn behoefte doen of mag u een plastiekzakje met hondenpoep deponeren. Op die manier houden we onze stad proper en hondenpoepvrij. Meer info over de hondentoiletten in de verschillende wijken van Gent vindt u op de website www.stad.gent, zoek op ‘hondentoilet’. Let op, ook op de losloopweiden geldt de opruimplicht.

Meer over honden :

Dierenasielen in België
Dierenasielen in Nederland
Hondenrassen en leuke tips
Hond vermist – Hondenasiel.net