...

Waakzaamheid tegen terrorisme blijft

Waakzaamheid tegen terrorisme blijft

Op 22 maart 2016 werd België geconfronteerd met twee aanslagen in de nationale luchthaven van Brussels Airport en het metrostation Maalbeek: er zijn 32 overleden slachtoffers te betreuren, alsook tientallen gewonden, van wie sommigen nog steeds in het ziekenhuis liggen. Eén maand later zijn het terreurdreigingsniveau 3 en de versterkte veiligheidsmaatregelen nog steeds van toepassing voor heel het land.
Dreiging in België

Vier weken na deze dramatische gebeurtenissen, behoudt het OCAD het terreurdreigingsniveau op 3 voor heel het land. De dreiging wordt nog steeds als ernstig, mogelijk en waarschijnlijk beschouwd. Het OCAD en zijn partners volgen de situatie op en evalueren de informatie voortdurend.

Versterkte veiligheidsmaatregelen

Ten aanzien van deze situatie hebben er regelmatige coördinatievergaderingen plaatsgevonden in het Crisiscentrum met alle overheden en diensten die betrokken zijn bij dit nationale crisisbeheer. De rol van het Crisiscentrum bestond er de voorbije 4 weken in toe te zien op de coördinatie tussen al deze actoren. Momenteel is de federale fase nog steeds van kracht: het Crisiscentrum blijft dus zijn rol ter zake spelen.

Na een laatste analyse van de situatie, die op vrijdag 15 april 2016 uitgevoerd werd, en een overleg dat gevoerd werd tussen de betrokken veiligheidsactoren, zijn er nog steeds versterkte veiligheidsmaatregelen van toepassing in heel het land. Concreet:

– Strategische sites maken het voorwerp uit van versterkte maatregelen:
o De nationale en regionale luchthavens
o De 11 grote stations van het land
o Het openbaar vervoer, in het bijzonder de Brusselse metro
o De nucleaire en radiologische sites
o …

– De plaatsen waar veel personen samenkomen, kunnen eveneens bijzondere beschermingsmaatregelen genieten, op basis van de operationele analyse uitgevoerd door de lokale politie:
o Winkelcentra
o Bioscopen
o …

Zonder – om evidente veiligheidsredenen – in detail te treden, is de reeks ontwikkelde veiligheidsmaatregelen zeer uitgebreid:
o Vaste posten of patrouilles dankzij de politiediensten, desgevallend ondersteund door Defensie en de Douane
o Plaatsing van betonblokken voor welbepaalde plaatsen
o Nauwe samenwerking met de private veiligheidsdiensten
o …

Het Crisiscentrum en al zijn partners zullen de evolutie van de situatie blijven opvolgen om desgevallend de bestaande veiligheidsmaatregelen aan te passen en nieuwe veiligheidsmaatregelen mee te delen.

Voortdurende informatie aan de bevolking, de slachtoffers en hun naasten

Om elkeen, en in het bijzonder de slachtoffers en hun naasten, te begeleiden in de opvolging van deze dramatische gebeurtenissen, werd een nieuwe website ter beschikking gesteld dankzij de samenwerking van de betrokken partners: http://crisiscentrum.be/nl/aanslagen-2203.

Deze pagina bevat allerhande nuttige informatie over:

o De ontwikkelde hulp en ondersteuning voor heel de bevolking, maar eveneens voor de slachtoffers en hun naasten, alsook voor de leden van de nood- en interventiediensten na dergelijke tragische gebeurtenissen;
o De bestaande rechtsbijstand en financiële hulp voor de slachtoffers en hun naasten;
o Concrete informatie, zowel in verband met de volksgezondheid en de sociale zekerheid, als in verband met de verzekeringen en de mogelijke schadevergoedingen.

Deze website is evolutief en heeft tot doel iedereen door te verwijzen naar de nuttige informatie, of naar de bevoegde overheid of dienst.

In het bredere kader van een risicopreventiebeleid heeft het Crisiscentrum in november 2014 een website gelanceerd, die specifiek gewijd is aan preventieve informatie over alle risico’s: http://www.risico-info.be.

In ditzelfde kader werden, ten aanzien van het bijzondere risico op terreurdreiging of terroristische aanslag, een specifieke webpagina en infografieën opgesteld dankzij een overleg met verschillende betrokken partners. Deze adviezen aan de burgers worden online geplaatst op deze website.

In het kader van een opvoeding over de risico’s in het algemeen, de zelfredzaamheid en in het bijzonder de solidariteit in noodsituaties, bestaat de doelstelling erin elkeen via deze website te adviseren de juiste reflexen aan te nemen, gelet op het terreurdreigingsniveau en de veiligheidsmaatregelen die nog steeds van toepassing zijn in ons land.

info