...

Samenvoeging sociale inspecties leidt tot besparingen

geldSamenvoeging sociale inspecties leidt tot besparingen

Na lange onderhandelingen in Kasteel Hertoginnedal hebben de federale coalitiepartners een akkoord gesloten over de begrotingscontrole. Dankzij een reeks grondige ingrepen – onder meer op het vlak van pensioenen en arbeidsmarkt – blijft de begroting op koers voor een structureel evenwicht in 2018. Een goede zaak, zegt N-VA-Kamerlid Wouter Raskin. “Dit land sociaal-economisch weer op orde zetten is geen wandeling door het park. Dat wisten we op voorhand. Maar als we de burgers om offers vragen, moeten we als overheid ook bereid zijn in onze eigen structuren te snijden. Een eenmaking van de sociale inspectiediensten kan zo bijvoorbeeld een slimme besparing opleveren.”

Ons land telt op dit moment acht federale sociale inspectiediensten. Die versnippering is historisch gegroeid, maar beantwoordt niet langer aan de realiteit van vandaag. Wouter Raskin: “De huidige organisatiestructuur dateert nog uit een periode met minder complexe wetgeving en minder grensoverschrijdende tewerkstelling. De voorbije decennia is het te controleren landschap echter sterk veranderd. Een eengemaakte sociale inspectiedienst is veel beter in staat om met deze nieuwe realiteit om te gaan.”

Van 8 inspecties naar 1
Dat de versnipperde inspecties een weinig efficiënt middel zijn in de strijd tegen sociale fraude, behoeft geen betoog. Raskin: “De diverse diensten vallen onder verschillende politieke verantwoordelijken en worden aangestuurd door aparte directies. Die wildgroei leidt tot opmerkelijke verschillen in aanpak, focus en visie. De inspecteurs missen bovendien een breed gezichtsveld, doordat zij slechts controles kunnen uitvoeren binnen hun bevoegdheidsdomein. Dat is weinig efficiënt en kost handenvol geld.”

Nederland wijst de weg
Nederland toont ons alvast hoe het kan. In 2012 werden de verschillende sociale inspecties daar samengevoegd tot de inspectie SZW. Dat gebeurde vrij snel en met mooie resultaten. De voordelen van deze eenmaking zijn enorm: een bundeling van knowhow en expertise, minder nood aan overbodige dialoog, hoger reactievermogen, meer transparantie en minder overlast voor bedrijven en burgers, duidelijke en eerlijke spelregels,… Raskin: “Een slagkrachtige inspectie kan bovendien meer tijd en middelen vrijmaken voor nieuwe ontwikkelingen en de aanpak van internationale fraude.”

Ook het financiële plaatje oogt rooskleurig. Dankzij de eenmaking daalde het personeelsbestand van de Nederlandse inspectie tot hetzelfde niveau als dat van onze versnipperde diensten. En dat terwijl België de helft minder inwoners telt. Toch hoeft een samenvoeging geen bedreiging te vormen voor de jobs van de sociaal inspecteurs. “Wij zijn en blijven voorstander van sterke operationele diensten. Maar door acht verschillende managementstructuren te herleiden tot één enkele kan er flink wat bespaard worden”, aldus het N-VA-Kamerlid.

Raskin besluit met een oproep aan het adres van staatssecretaris Bart Tommelein: “We moeten evolueren naar één sociale inspectiedienst die zich toelegt op enkele kerntaken, zoals het ondersteunen en controleren van bedrijven in de strijd tegen sociale fraude en het vrijwaren van onze sociale zekerheid. Ik roep de staatssecretaris op om hier werk van te maken.”