Milieuvergunning onder voorwaarden aan Exportslachthuis Tielt

koeProvincie verleent milieuvergunning onder voorwaarden aan Exportslachthuis Tielt

In haar zitting van donderdag 4 februari heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen een milieuvergunning onder voorwaarden verleend aan het Exportslachthuis in Tielt.

De aanvraag betreft het voorzien van een nieuwe ontsluitingsweg en nieuwe koelcel, het doorvoeren van enkele technische aanpassingen/uitbreidingen, en de toelating om op zaterdag te mogen slachten. Sinds kort laat het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid slachten op zaterdag toe.

De deputatie was van oordeel dat de gevraagde veranderingen aanvaardbaar zijn, mits het slachten op zaterdag gebeurt tussen 8 en 14 uur en van start gaat na de aanleg en ingebruikname van de nieuwe weg.

Geplande aanpassingen en uitbreidingen
Door de nieuwe ontsluitingsweg richting Wingensesteenweg zullen de woonhuizen aan de Hoogserleistraat en de Hondstraat een pak minder verkeershinder ondervinden.

Er komt ook een nieuwe koelruimte nabij de nieuwe ontsluitingsweg. Daarbij wordt er ook een nieuwe warmtekrachtkoppelingsinstallatie voorzien en wordt het lozings- en grondwaterdebiet aangepast.

Aanvullende milieuvergunning
De nieuwe milieuvergunning is een aanvulling op de bestaande milieuvergunning die tot 2033 loopt en houdt in geen geval een beslissing in omtrent de eventuele groei- of toekomstplannen van het slachthuis. Zo blijft ook de eerder toegestane slachtcapaciteit ongewijzigd: 1,5 miljoen varkens per jaar.