Reactie Bourgeois op de markteconomiestatus China

ijzer gietenReactie minister-president Geert Bourgeois op de markteconomiestatus China

Minister-president Geert Bourgeois heeft begrip voor de bezorgdheid van werkgevers en werknemers, die vandaag manifesteren in Brussel naar aanleiding van een mogelijke automatische toekenning van de markteconomiestatus aan China.

Geert Bourgeois: “De toekenning van de markteconomiestatus aan China heeft verstrekkende gevolgen voor onze Vlaamse industrie, onder andere in de staal- en de textielindustrie en in de sectoren van de zonnepaneel- en computeronderdelen.

Ik heb hierover enkele weken geleden mijn bezorgdheid geuit ten aanzien van Europees commissaris Mälmstrom. In elk geval is een automatische toekenning van de markteconomiestatus aan China voor Vlaanderen allesbehalve een evidentie. De Vlaamse Regering dringt aan op zowel een juridische als economische impactanalyse, die niet alleen het mogelijke verlies van directe jobs, maar ook de indirecte jobs in rekening neemt. Eerlijke concurrentie vergt een gelijk speelveld, om zo te vermijden dat vitale industriële sectoren ten onder gaan, met massaal banenverlies tot gevolg.

Onze Vlaamse staalindustrie is internationaal heel competitief, sterk innovatief op het vlak van schone milieutechnologie, en onze werknemers behoren tot de meest bekwame, maar dan is het wel cruciaal dat de regels van de vrije markt gehandhaafd worden, ook in de economische relaties met China.”