Odisee-studente Celine Quintelier uit Aalst onderzoekt identificatie van patienten

Celine QuintelierOdisee-studente Céline Quintelier uit Aalst onderzocht hoe de identificatie van patiënten verloopt op de spoedafdeling in het OLV Ziekenhuis Aalst. Ze ging na hoe de patiëntidentificatie er gebeurt op de dienst Urgentiegeneeskunde en stelde een lijst met verbeterpunten op om fouten te vermijden. Een goede identificatie is cruciaal.

Patiëntveiligheid is een kernaspect van kwaliteitsvolle zorg, maar er is nog veel ruimte voor verbetering. Een belangrijk deel van patiëntveiligheid is patiëntidentificatie.

Dit onderzoek heeft als doel om cruciale momenten en handelingen tijdens de patiëntidentificatie te inventariseren en zo het risico op foute patiëntidentificatie te minimaliseren voor een optimale patiëntveiligheid.

Op de dienst Urgentiegeneeskunde komt de Medical Management Assistant als eerste in contact met de patiënt. Omdat er tijdens piekmomenten veel op hetzelfde moment kan en moet gebeuren, kunnen er sneller fouten gemaakt worden bij de inschrijving van de patiënten. Hierdoor kunnen echter grote medische fouten gemaakt worden. Om dit te vermijden onderzoekt deze bachelorproef of de Medical Management Assistant, verpleegkundigen en nachtwakers steeds de correcte procedure volgen bij de identificatie van de patiënten.

Voor het onderzoek wordt gebruik gemaakt van desk research en field research (observaties). Dit onderzoek werd gevoerd binnen de dienst Urgentiegeneeskunde van het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Aalst, en wordt onderzocht bij drie groepen medewerkers: de Medical Management Assistant, de verpleegkundigen en de nachtwakers. Volgen zij steeds de correcte procedure bij de identificatie van de patiënten? Identificatie blijkt immers cruciaal om medische fouten te vermijden. Daarenboven worden deze procedures bekeken bij de behandeling van drie verschillende patiëntgroepen: bewuste patiënten, patiënten met een bewustzijnsstoornis en patiënten komende van een woonzorgcentra. Is er een verschil in de behandeling tussen deze patiëntgroepen?

Deze bachelorproef geeft duidelijk weer hoe de patiëntveiligheid op de dienst Urgentiegeneeskunde geoptimaliseerd kan worden door toepassing van patiëntidentificatie. Door steeds de correcte identiteitsgegevens van de patiënt te herhalen, het proces van actieve identificatie toe te passen en de juiste anamnese te formuleren, kunnen medische fouten op de dienst Urgentiegeneeskunde voorkomen worden.