...

Infoavond herbestemming kerk Terjoden

kerkInfoavond herbestemming kerk Terjoden

Woensdag 17 februari vindt er een infoavond plaats over de herbestemming van de Sint- Jozefkerk van Terjoden. Afspraak om 19 uur in de Vrije basisschool De Luchtballon (Geraardsbergstesteenweg 77, Erembodegem).

In navolging van de conceptnota van 24 juni 2011 door minister Bourgeois wordt er door de lokale kerkelijke en gemeentelijke overheden fel getimmerd aan een globaal kerkenbeleidsplan dat een langetermijnvisie uittekent over de toekomst van de parochiekerken.

De Sint-Jozefkerk is de eerste kerk die in beschouwing wordt genomen gezien het beperkte religieus gebruik. Zo vinden er geen weekendvieringen meer plaats en waren er in 2015 5 dopen en 4 uitvaarten. Daarnaast is de kerk geen beschermd onroerend erfgoed waardoor zij sowieso kan worden herbestemd.

Infoavond herbestemming kerk Terjoden

Op de infoavond zal het theoretisch kader meegegeven worden waarbinnen nieuwe bestemmingen mogelijk zijn, passeren enkele voorbeelden van andere gemeenten de revue en halen we kort een reeds ingediend voorstel aan. Geïnteresseerden kunnen hun businessplan indienen tegen 1 april 2016 bij de kerkfabriek. De kerkfabriek, die eigenaar is van de kerk, zal in nauw overleg met Stad Aalst beslissen over de herbestemming.

Herbestemming
Wanneer een parochiekerk niet meer voor religieuze activiteiten in aanmerking komt, kan zij definitief aan de eredienst onttrokken worden en een nieuwe functie krijgen. Vooraleer overgegaan kan worden tot de herbestemming, moet zij eerst worden gedesaffecteerd. Dit is een zuiver juridische procedure waardoor de parochiekerk niet langer een openbare functie heeft. Hiervoor is altijd een kerkrechterlijke beslissing nodig en alleen de bisschop kan beslissen om een parochiekerk definitief aan de eredienst te onttrekken. De desaffectie zal deze zomer plaatsvinden.