...

Politiecijfers Aalst Carnaval zondag 2016

caroline de troyerHet verkeer verliep vlot: in 71 gevallen werd een voertuig getakeld of een uitrijvergoeding aangerekend. Dit gebeurde enkel waar de voertuigen de algemene veiligheid of de doorstroom van de stoet in het gedrang brachten. Bijkomend werden 355 gas-boetes voor foutief parkeren opgelegd.

De brandweer heeft geen carnaval gerelateerde interventies moeten uitvoeren. De hulpposten van Het Rode Kruis Vlaanderen voerden 12 verzorgingen uit (5<18jr, 7>18jr). De spoeddiensten van de Aalsterse ziekenhuizen hebben 5 personen verzorgd (5>18jr). De dienst 100 van de brandweer heeft 2 interventies uitgevoerd (2>18jr).

De politie is 2 keer moeten tussenkomen voor een kleine schermutseling. Tijdens de stoet waren 2 kinderen even verloren gelopen, maar zij konden vrij snel herenigd worden met hun ouders. Op basis van artikel 11 in de tijdelijke politieverordening veiligheid (de verkoop van alcoholische dranken via drankautomaten en/of privé-initiatieven, waarbij deze verkoop georganiseerd wordt op de openbare weg of een plaats palend aan de openbare weg waarvoor geen vergunning afgeleverd werd, is op het ganse grondgebied van de stad Aalst verboden) werden 3 verkoopactiviteiten van alcoholische dranken stopgezet.

Ook tijdens deze carnaval gaan de WHISKY-ploegen op pad. Politieagenten voeren verkleed controles uit, dit om handelaars op te sporen die ondanks het verbod toch sterke drank verkopen aan minderjarigen én om corrigerend op te treden bij jongeren die in het bezit zijn van alcohol of dronken zijn; ook de ouders worden verwittigd. 1 nachtwinkel heeft een waarschuwing gekregen, dit omwille van verkoop van alcoholische dranken aan minderjarigen. De WHISKY-ploegen controleren eveneens op de openings- en sluitingsuren van nachtwinkels. Er werden 2 nachtwinkels tijdelijk gesloten wegens het niet respecteren van de openingsuren.

Om Aalst carnaval veilig te laten verlopen werden vandaag 25 brandweermannen, 70 medewerkers in de hulpposten, 258 politiemensen en een 100-tal beroepskrachten van de diensten Facility en Onderhoud openbaar domein ingezet. Daarnaast werden ook nog tal van vrijwilligers ingeschakeld. Deze nacht worden 17 brandweermannen, 50 medewerkers in de hulpposten en 20 politiemensen ingezet.

De veiligheidsdiensten volgen de weersvoorspellingen op de voet. Vooral de verwachte windsnelheden worden nauwgezet opgevolgd. De veiligheidsdiensten bezorgen de carnavalsgroepen de nodige aanbevelingen en richtlijnen.