Vrijwillige terugkeer zit in de lift

Theo FranckenIn 2015 werden in totaal 10.081 personen teruggebracht naar hun land van herkomst, ofwel gedwongen via de gesloten centra, ofwel vrijwillig met assistentie van de Belgische overheid. Dat is een stijging van 15,5 % in vergelijking met 2014 (8.727).

Gedwongen terugkeer: sterke resultaten ondanks minder capaciteit.

Er keerden 5.894 personen gedwongen terug, inclusief de terugdrijvingen aan de grens en de Dublin-overdrachten. Dat zijn er 16 % meer dan in 2014 (5.063). De stijging is voornamelijk te danken aan de forse toename van de repatriëringen van personen in onwettig verblijf. Met 3.107 repatriëringen werd het cijfer van 2014 (2.586) met 20 % overtroffen. Dit is een groot succes, want de administratie had door infrastructuurwerken te kampen met gemiddeld 4 % minder capaciteit in de gesloten centra.

Staatssecretaris Theo Francken: “We zijn er in geslaagd om fors meer te doen met minder middelen. Dat laat het beste verhopen voor 2016, want de capaciteit in de gesloten centra verhoogt van 528 plaatsen vandaag naar 610 in juli. Dat moet ons in staat stellen om nog eens 1000 personen meer te repatriëren. Is dat voldoende? Neen. Ik steun dan ook voluit de vraag van de Directeur-Generaal van Dienst Vreemdelingenzaken om naar een integrale verdubbeling te gaan van onze capaciteit.”

Beleidskeuze werpt vruchten af: nooit meer criminelen terug gebracht.

In 2015 werden 1.437 criminelen vanuit de gevangenis teruggebracht naar hun land van herkomst. Dat is een stijging van maar liefst 129 % ten opzichte van 2014 (625). De prioriteit om voorrang te geven aan criminelen vertaalt zich in de statistieken. In 2015 waren gedetineerden goed voor 32 % van het totale aantal repatriëringen. In 2013 was dat slechts 17 %, in 2011 amper 13 %.

Staatssecretaris Theo Francken: “Vandaag zijn één op de drie personen die we gedwongen terugleiden zware jongens uit de gevangenis. Het is ooit anders geweest. Onder Staatssecretaris Wathelet werden gedetineerden geregulariseerd, nu worden ze gerepatrieerd. Een kwestie van prioriteiten.”

Ook de vrijwillige terugkeer zit in de lift

In 2015 keerden in totaal 4.187 vreemdelingen vrijwillig terug met hulp van de overheid. Dat is een stijging met 14 % ten opzichte van 2014 (3.664).
Staatssecretaris Theo Francken: “Na drie jaar achteruitgang komt er opnieuw schot in de vrijwillige terugkeer. Dat is de vrucht van intensieve samenwerking tussen DVZ, FEDASIL en de lokale overheden. De mogelijkheid van vrijwillige terugkeer wordt nu van bij het begin van de asielprocedure aanbevolen. Onze diensten werden ook laagdrempeliger gemaakt, door de opening van regionale terugkeerloketten in Luik, Antwerpen en Gent. We blijven prioritair inzetten op vrijwillige terugkeer en hopen in 2016 een nieuwe stap vooruit te zetten.”