Goedkeuring Uplace is Juridisch oplapwerk

0
410

winkelstratenUNIZO over goedkeuring Uplace: Juridisch oplapwerk

Vandaag keurde de Vlaamse regering het GRUP voor Uplace definitief goed. Maar wel nadat ze aantal wijzigingen aanbracht na de kritiek van de Raad van State op het eerdere voorstel. “Oplapwerk voor een zinkend schip”, noemt UNIZO dit. Het GRUP hangt volgens UNIZO sowieso juridisch met losse schroeven aan elkaar. De ondernemersorganisatie betwijfelt of het oplapwerk nu alles juridisch heeft opgelost. Daarom gaat UNIZO het dossier juridisch doorlichten en eventuele gerechtelijke stappen zetten.

In elk geval blijft UNIZO de Vlaamse regering “hypocriet gedrag” verwijten. “De regering heeft twee gezichten. Het ene keurt het decreet Handelsvestigingsbeleid goed, dat volledig focust op kernversterkend beleid. Langs de andere kant probeert ze alles uit de kast te halen om Uplace toch maar goedgekeurd te krijgen”. Volgens UNIZO heeft het Uplace-project weinig kans op slagen. Naast het GRUP volgt nog de procedure rond de milieuvergunning en bouwvergunning. “De eerste steen is nog niet voor morgen”. UNIZO herhaalt dat ze blijft strijden tegen elk project dat niet past binnen het kernversterkend beleid. Ze verwijst hierbij onder andere naar NEO.