Veel volk op nieuwjaarsreceptie DUO te Groot-Bijgaarden

Image00014
Veel volk was er inderdaad op de nieuwjaarsreceptie van DUO in de karting van Groot-Bijgaarden. Nadat men verleden jaar de keuze liet vallen op de nieuwe muziekacademie Dil’arte, koos men dit jaar voor een andere locatie. Omstreeks 19.45u kwamen de genodigden mondjesmaat binnen gesijpeld. Iedereen werd persoonlijk verwelkomt door voorzitter Willy Kempeneer.
Image00016
Na het welkomstwoord van de voorzitter was het de beurt aan kersvers schepen van locale economie Anneleen Van Den Houte om haar eerste toespraak voor een talrijk publiek te brengen. Zij had het onder meer over de toekomstplannen van haar beleid. Zo riep ze alle ondernemers op om deel te nemen aan de adviesraad locale economie Dilbeek. Deze adviesraad zal er voor zorgen dat de communicatie tussen ondernemers en gemeentebestuur vlot verloopt.
Image00026
Daarna was het de beurt aan schepen Stijn quaghebeur om het woord te nemen. Zijn uitéénzetting hield het midden tussen doceren en toespraak. Hij had het o.a over de nieuw in te richten Verheydenstraat en verbond er zich ook toe blijvend te communiceren met de ondernemers, die daar hun zaak hebben om tijdens de werken voldoende bereikbaar te blijven. Ook hij riep de ondernemers op om samen te werken en op hun beurt hun licht te laten schijnen over de vernieuwing van de Dilbeekse dorpskern. Maar hij benadrukte ook dat het de bedoeling was om alle dorpskernen aan te pakken. Daarbij verwees hij even naar de werken die momenteel bezig zijn aan het dorpsplein van Sint-Martens-Bodegem.
Image00034
En dan was het tijd voor de hoofdgast van de avond, want niemand minder dan Unizo baas Karel Van Eetfelt wist Duo te strikken voor deze avond. Deze eminente spreker had het onder andere over de groeiende e-commerce, en dat je daar als ondernemer zeker moet aan deelnemen. Hij wist ons ook te vertellen dat Vlaanderen op dat gebied al een paar jaar achter staat. Tevens verheugde hij zich in het feit dat eindelijk de politici op gebied van e-commerce het licht hebben gezien en ook de wet zullen aanpassen zodat ook Vlaanderen volop kan genieten van deze nieuwe manier van ondernemen.
Image00046
Hij had het ook nog over de inspanningen die Dilbeek leverde om zijn ondernemers te ondersteunen en bij te staan. Over de vernieuwde Dilbeekse dorpskern was hij zeer te spreken. Dat dit zou gebeuren in nauwe samenwerking met de ondernemers vond hij lovenswaardig en hij hoopte dat andere gemeenten het voorbeeld van Dilbeek zouden volgen.
Na deze spreker kon de voorzitter eindelijk het glas heffen op 2016 en werd er door de deelnemers druk genetwerkt zoals men dat zo mooi zegt. In ieder geval het was voor iedere aanwezige een leerrijke avond geweest. Langs deze weg wensen wij de mensen van Duo alle succes toe in 2016.

Meer foto’s – KLIK HIER