Dreigende wateroverlast in Aalst

water15/01/2015 – De dreiging van wateroverlast valt al bij al goed mee in Aalst. De stadsdiensten hebben alles onder controle en volgen de situatie goed op.

Door de aanhoudende zware regenval van de voorbije dagen is de grond verzadigd en staat het waterpeil van de Aalsterse beken hoog. De hulpdiensten melden dat de toestand momenteel niet kritiek is.

Sinds eergisteravond levert een onderhoudsploeg van Stad Aalst extra inspanningen om de waterlopen te controleren. Waar nodig worden takken, bladeren en zwerfvuil aan rioolkolken en –putjes verwijderd, zodat het water kan wegvloeien.

Alle kritieke punten worden nauwgezet opgevolgd door de stadsdiensten, Brandweerzone Zuid-Oost en Aquafin. Aangezien de toestand momenteel stabiel is, worden er geen zandzakjes bedeeld. Brandweerzone Zuid-Oost beheert de strategische voorraad zandzakjes en zet deze in waar nodig.

Burgers kunnen terecht bij de meldkamer van de Brandweer op het nummer 053 73 26 11.
Op de site www.overstromingsvoorspeller.be kun je de toestand op de voet volgen.