Boommarters gespot in Aalst

Boommarter in het Kravaalbos

Boommarter in het KravaalbosBoommarters gespot in Aalst zijn een spectaculaire natuurprimeur voor het Kravaalbos. Camerabeelden tonen twee verschillende boommarters in het kleine en afgelegen Kravaalbos in Meldert (Aalst) en verrassen wetenschappers van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). “Het lijkt er steeds meer op dat boommarters bezig zijn aan een opmerkelijke comeback en zich daarbij niet meer beperken tot grote bosgebieden”, zegt onderzoeker Jan Gouwy.

Een eerste jonge boommarter werd op 11 september met een cameraval betrapt in het Kravaalbos, op de grens tussen Meldert (Aalst), Asse en Mazenzele (Opwijk). “De niet-rafelige, niet-ruige, maar mooi-gladde cilindervormige staart duidde op een eerstejaarsdier: een dier geboren in het voorbije voorjaar”, verduidelijkt Jan Gouwy. De maanden nadien werd dezelfde boommarter nog een aantal keer in beeld gebracht, net als een ander exemplaar. Het is evenwel niet duidelijk of het om een toevallig samentreffen gaat van twee inwijkelingen, of effectief lokale voortplanting. De vaststelling in Aalst is het derde opmerkelijke boommarterfeit uit 2015.

Los van het boommarterverhaal, start het INBO dit jaar nog met een onderzoek of alternatieve schuilplaatsen (marterbunkers) een oplossing bieden wanneer de alom verspreide steenmarter problemen of overlast veroorzaakt. Beelden de Aalsterse boommarter staan op https://vimeo.com/150915305