...

Herinrichting Ninoofsesteenweg in Roosdaal komt dichterbij

werkenDe herinrichting van de Ninoofsesteenweg in Roosdaal komt dichterbij. Wegen en Verkeer breekt gebouwen af in aanloop naar herinrichtingsproject Ninoofsesteenweg in Roosdaal.

*Het Agentschap Wegen en Verkeer start begin 2016 met afbraakwerken langs de Ninoofsesteenweg (N8) in Roosdaal. Die werken kaderen binnen de herinrichting van de gewestweg die Wegen en Verkeer in 2016 en 2017 uitvoert. Van zodra de afbraakwerken afgerond zijn, kunnen de nutsmaatschappijen in het voorjaar van 2016 hun werken aanvatten. In de loop van 2016 start Wegen en Verkeer met de eigenlijke herinrichting. De werken zullen ongeveer anderhalf jaar duren. Het project moet de verkeersdoorstroming en de veiligheid van alle weggebruikers op de Ninoofsesteenweg (N8) verbeteren. *

Langs de Ninoofsesteenweg (N8) in Roosdaal breekt Wegen en Verkeer de bestaande gebouwen af die de voorbij jaren via een onteigeningsprocedure werden verkregen. Die stap is noodzakelijk om de geplande ingrepen te kunnen realiseren. De hinder tijdens de afbraakwerken blijft beperkt.

Op maandag 21 december 2015 kregen de omwonenden door een fout de informatie over het verkeerde project is de bus. Wegen en Verkeer wenst zich hiervoor te verontschuldigen en bezorgt de inwoners zo snel mogelijke de juiste folder over het project van de Ninoofsesteenweg.

*Herinrichting van Ramerstraat tot Poelkveldstraat over 2 km*

De herinrichting gebeurt vanaf het kruispunt met de Ramerstraat en Daalbeekstraat tot de grens met het grondgebied van Ninove (ter hoogte van Poelkveldstraat). In deze zone vernieuwt Wegen en Verkeer de weginfrastructuur over een afstand van ongeveer 2 km.

*Vrijliggende fietspaden en herinrichting kruispunten maken gewestweg veiliger*

De herinrichting bestaat uit de vernieuwing van het wegdek en de aanleg van een middenberm, twee ovondes (keerpunten), een rotonde en vrijliggende
fietspaden over de hele lengte van de werkzone. Na de herinrichting blijven de huidige twee rijstroken in elke rijrichting behouden.

Belangrijk hierbij is het veiliger maken van de kruispunten ter hoogte van Omer De Vidtslaan en Koning Albertstraat en van Tombergstraat en
Tenzuivenenstraat. De twee kruispunten worden verbeterd door onder meer afslagstroken aan te leggen voor het verkeer dat de zijstraten wil inrijden.
Het verkeer dat links de steenweg afslaat, zal een aparte ‘groenfase’ krijgen wat betekent dat ze dus niet gelijktijdig groen licht krijgen met het
tegenliggend verkeer. Op die manier verlagen we ook het risico op kopstaartaanrijdingen.

*Gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd*

Ook het rioleringsstelsel onder de Ninoofsesteenweg wordt door Wegen en Verkeer omgevormd tot een gescheiden rioleringsstelsel voor regenwater en
afvalwater. De gemeente Roosdaal maakt bovendien gebruik van de werken aan de gewestweg om ook de rioleringen in de zijstraten van de kruispunten te
vernieuwen.

Project Roosdaal: Wegen en Verkeer vernieuwt van 2016 tot 2017 de Ninoofsesteenweg (N8) in Roosdaal. Meer informatie over de werken vindt u op
de webpagina/ /www.wegenenverkeer.be/roosdaal/