Oppositie maakt karikatuur van opvangbeleid in Aalst

sarahOppositie maakt karikatuur van opvangbeleid in Aalst

Op de gemeenteraad van dinsdag 15 december trachtte de Sp.a de inspanningen die het OCMW doet inzake de opvang van vluchtelingen op een smalende manier te minimaliseren.

“Als voormalig OCMW-voorzitter weet Patrick De Smedt nochtans heel goed dat het aantal opvangplaatsen op vraag van Fedasil werd afgebouwd van 64 naar 39. Het is intellectueel oneerlijk om te doen alsof het OCMW van Aalst dit op eigen houtje deed. Wij hebben ons steeds opgesteld als loyale partner van Fedasil en zullen dat ook in de toekomst blijven doen”, aldus OCMW-voorzitter Sarah Smeyers.

“Van de 39 plaatsen waarvoor het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) een convenant heeft met Fedasil, waren er nog 15 geschorst, wegens de slechte staat van de ‘Wolkenkrabber’. Dit voormalig CAW-gebouw werd tijdens de legislatuur van De Smedt aangekocht door het OCMW maar vertoont veel structurele gebreken. Het werd nu op zeer korte tijd, dankzij gezamenlijke inspanningen van Stad en OCMW, opgelapt, zodat tegen Kerstmis alle LOI-plaatsen daar beschikbaar zullen zijn.

Voor de extra LOI-plaatsen die de stad Aalst in het voorjaar zal moeten voorzien in het kader van het spreidingsplan worden nu reeds de nodige voorbereidingen getroffen. Volgens nog niet-bevestigde cijfers zou Aalst in eerste instantie 25 extra asielzoekers toegewezen krijgen. Een werkgroep integratie vluchtelingen coördineert alle initiatieven die moeten zorgen voor een kwalitatieve en vlotte integratie van de vluchtelingen in Aalst” zegt Sarah Smeyers.

Aalst, 16 december 2015

Sarah Smeyers, OCMW-voorzitter en schepen van sociale zaken en wonen