Vrouwen meer stimuleren voor topfuncties bij de overheid

werkDe juiste vrouw/man op de juiste plaats. We moeten vrouwen nog meer stimuleren om mee te dingen naar topfuncties bij de overheid. Positieve actie, maar geen discriminatie. “Zo moeten we ervoor zorgen dat de juiste vrouw of man op de juiste plaats terechtkomt. De competentie is en blijft de doorslaggevende factor bij een aanwerving”, dat bevestigde minister van Gelijke Kansen en Bestuurszaken Liesbeth Homans vandaag in het Vlaams Parlement na een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens.

Eind 2020 moet 40 procent van de middenkader- en topfuncties binnen de Vlaamse overheid door vrouwen zijn ingevuld. Dit streefcijfer nam de Vlaamse Regering op in het regeerakkoord. De regering is daarmee ambitieus: het huidige streefcijfer is 33 procent.

In een opiniestuk in De Standaard van 14 december waarschuwt de Vlaamse diversiteitsambtenaar ervoor dat er te weinig vrouwen vrijgekomen topfuncties toebedeeld krijgen. Meer zelfs, ze stelt scherp dat vrouwen worden afgeraden om zich kandidaat te stellen voor die topfuncties en dat het minister Homans niet kan schelen of er een vrouw of een man wordt benoemd.

“Als dat laatste klopt, dan is dat helemaal terecht”, reageert Vlaams Parlementslid Bert Maertens. “We gaan toch niet discrimineren om per se het streefcijfer te halen? Het gaat erom dat we de juiste vrouw of man op de juiste plaats hebben. De competentie mag de enige graadmeter zijn, niet het feit of je een man of vrouw bent.”

“We moeten er wel voor zorgen dat meer vrouwen zich kandidaat stellen voor topfuncties. Daar mangelt het vandaag aan. Bij de recentste selectieprocedures voor een topfunctie binnen de Vlaamse overheid was minder dan 1 op 7 kandidaten een vrouw. Als er zich weinig vrouwelijke kandidaten aanbieden, is de kans uiteraard kleiner dat een vrouw als meest geschikte uit de bus komt. Dus aan die deelname aan selecties moet de Vlaamse overheid blijven werken. De diversiteitsambtenaar moet daarbij de leiding nemen en concrete voorstellen uitwerken”, aldus Maertens.

De minister stipte nogmaals aan dat het niet om quota gaat, maar om streefcijfers. Quota zijn immers verboden door het Europees Hof van Justitie. Het verst dat de Vlaamse overheid kan gaan is om bij gelijkwaardigheid van kandidaten voorrang te geven aan de kandidaat uit de kansengroep. Deze regeling is dan ook opgenomen in het Vlaams personeelsstatuut.