ACLVB geeft een negatief advies over het project 2020 van Fortis

ACLBVDe ACLVB geeft een negatief advies over het project 2020 van Fortis

De directie van de bank heeft het nieuwe strategisch plan “One step beyond, 2020” opgestart. De bank van morgen wordt voorbereid en het business model herschreven om nieuwe inkomsten te genereren. Expertise, efficiëntie, doeltreffendheid en digitalisatie worden de hoekstenen van dit project. De hiërarchische lijnen worden ingekort en de processen vereenvoudigd.

Op een bijzondere ondernemingsraad werden de grote lijnen van dit plan voorgesteld voor de eerstvolgende 4 jaar, zowel voor de agentschappen als de centrale diensten.

– De structuur van het kantorennet wordt volledig omgevormd. Niet alles is te verwerpen want er zijn zeker elementen die sinds lang werden gevraagd en die nu worden aangepast.

– Er wordt ook intensief werk gemaakt van de omvorming van de statutaire kantoren naar zelfstandige agentschappen. Hoe dit in zijn werk zal gaan blijft nog onzeker .

– Voor de centrale diensten is het project 2020 is op dit moment nog niet afgerond. We hebben wel al vernomen dat alle taken die niet worden beschouwd als “kernactiviteiten” (meer bepaald Facility, Operations, HR, Finance en Communication) zullen worden vergeleken op het niveau van kost en van kwaliteit met de buitenwereld. Indien blijkt dat het voordeliger is om buiten de bank de activiteiten uit te oefenen zullen deze worden uitbesteed.

– Voor het geheel van de bank moeten in de toekomst 2500 personen van functie veranderen. Daarbij maakt de directie zich sterk dat ze een interne heroriëntatie kan verwezenlijken voor de grote meerderheid van deze mensen. Toch wordt er aan toegevoegd dat voor 600 personeelsleden een aangepaste functie moeilijk zal te vinden zijn… Vervroegde vertrekken zullen worden voorgesteld. Voor zij die geen functie zouden vinden blijft de directie zéér (veel te) vaag. Een “sociaal aanvaardbare oplossing” zou voor hen worden gezocht. Maar welke ? De mensen hun functie laten volgen in een externe onderneming ? Ergens anders werk voor hen zoeken (outplacement) ?
ACLVB zal nooit dergelijke oplossingen aanvaarden. Daarom heeft de Liberale Vakbond op het einde van de ondernemingsraad als enige een negatief advies gegeven voor dit project 2020 in de staat waarin het zich vandaag bevindt.

Voor het project “Initiatief 2014” heeft de directie 3 % van onze loonmassa opgeëist in ruil voor een “pseudo werkzekerheid”. Deze CAO komt op vervaldag eind 2016 … De voorzitter van de ondernemingsraad heeft ons al meermaals laten verstaan dat een nieuw systeem van vervroegde vertrekken of een nieuwe werkzekerheid hun prijs zullen hebben… Kan deze bank dan echt geen sociale maatregelen doorvoeren zonder het personeel hiervoor financieel te laten opdraaien ?