Kris Peeters komt in actie tegen bedrijfsoplichting

peetersKris Peeters komt in actie tegen bedrijfsoplichting en wil samen met de Benelux-landen ondernemers beschermen

Vicepremier en minister van Economie Kris Peeters heeft, als Voorzitter van het Benelux Comité van Ministers voor Economie, vandaag een ‘Benelux-coördinatiepunt’ gelanceerd om bedrijfsoplichting (acquisitiefraude) in de Benelux-regio de kop in te drukken. “Voortaan zal grensoverschrijdende informatie over bedrijfsoplichting en acquisitiefraude onder de 3 landen gedeeld worden. Daarnaast zijn andere preventieve maatregelen aan de orde, en voert het Benelux-secretariaat een onderzoek naar de geldstromen achter de acquisitiefraude,” aldus Minister van Economie Kris Peeters.

Ondernemersschade van 1 miljard euro

Vorig jaar bleek uit een Benelux-onderzoek door het Secretariaat-Generaal van de Benelux dat Benelux-ondernemers jaarlijks meer dan 1 miljard euro schade lijden als gevolg van acquisitiefraude. Een voorbeeld van acquisitiefraude is oplichting met valse facturen en malafide claims in bedrijfs- en reclamegidsen. Maar de schade weegt niet alleen financieel zwaar door. Ondernemers verliezen er veel tijd door en gaan elkaar som wantrouwen in hun B-to-B relatie.

Het merendeel van de oplichtingspogingen was grensoverschrijdend (46%). Daarbij waren Belgische bedrijven vaak het doelwit van Nederlandse fraudeurs, en Luxemburgse bedrijven het slachtoffer van Belgische oplichters.

De bevoegde Benelux-ministers ondertekenden vorig jaar in Den Haag een intentieverklaring om deze frauduleuze en misleidende praktijken een halt toe te roepen en tot concrete acties over te gaan.

Acties

De Benelux-landen bestrijden acquisitiefraude vandaag al actief. In Nederland speelt de Fraudehelpdesk een belangrijke rol. De Fraudehelpdesk ontving in 2014 ruim 12.500 meldingen van acquisitiefraude en spooknota’s.

In België neemt de Algemene Directie Economische Inspectie zowel preventieve als repressieve maatregelen. De Inspectie ontving in 2014, 969 meldingen van dit fraudetype. Ze publiceerde op haar website een zwarte lijst met een zestigtal malafide ondernemingen. Voorts waren er preventiecampagnes via social media, en juridische acties wanneer nodig.

In Luxemburg coördineert het ministerie van Economie de uitwisseling van informatie met de Kamers van Koophandel/Ambachten en de overheden (politie, parket, Nationale Commissie voor de Bescherming van Gegevens en initiatieven BeeSecure.lu, Cases.lu en Cert.lu). In die context vindt jaarlijks de Maand ter Preventie van Fraude plaats. Bedrijven en consumenten kunnen zich informeren over hoe ze zich beter kunnen wapenen tegen dergelijke fraude.

Benelux-coördinatiepunt

“De Benelux-landen ondernemen nu ook gezamenlijk actie door een systeem van ‘vroegtijdige waarschuwing’ te lanceren,” zegt Vicepremier Peeters. “Dit Benelux-Coördinatiepunt beheert de grensoverschrijdende uitwisseling van gegevens over acquisitiefraudeurs en hun activiteiten onder de nationale meldpunten. Informatie over nieuwe vormen van acquisitiefraude en opkomende fraudeurs zal onmiddellijk via dit platform verspreid worden opdat we burgers en bedrijven proactief kunnen waarschuwen. Deze coördinatie lanceerden we vandaag,” geeft Vicepremier en Minister van Economie Kris Peeters aan.
Geldstromen in kaart brengen

Voorts betreft het onderzoek geldstromen die schuilgaan achter acquisitiefraude. De vraag is wie en voor welke criminele doeleinden de fraudeopbrengsten worden gebruikt.

Preventieve maatregelen op Benelux-niveau hebben als doel ondernemers alert te maken voor acquisitiefraude en hen duidelijk te maken welke stappen ze kunnen ondernemen, ook over de grenzen heen.