Akkoord bereikt over bescherming bedreigde bossen

bosVandaag werd door de meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement een akkoord bereikt over het beschermen van de meest waardevolle ruimtelijk bedreigde bossen. De Vlaamse Regering moet een kaart opmaken waarmee de toplaag van de ruimtelijk bedreigde bossen meteen tegen kap beschermd wordt. Daarmee geeft het Vlaams parlement gevolg aan de oproep van minister Schauvliege om te voorzien in een generieke maatregel.

Ruimtelijk bedreigde bossen zijn bossen die gelegen zijn buiten de groene bestemmingen. Ze zijn bijvoorbeeld gelegen in industriegebied of woongebied. Deze bossen kunnen dus gemakkelijker gekapt worden omdat ze niet beschermd worden door een voor bos geëigende bestemming in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.

12.500 hectare

Er werd de voorbije jaren heel wat onderzoek verricht om na te gaan welke ecologisch waardevolle bossen in Vlaanderen zonevreemd en dus ruimtelijk bedreigd zijn. Deze oefening resulteerde in een vermoedelijk areaal van 12.500 ha zogenaamde toplaag. Ze bieden een onmiskenbare rust voor omwonenden en herbergen soms zeer waardevolle zeldzame plantensoorten. Het gaat zowel om kleinere percelen als grotere aaneengesloten stukken zeer oud bos met een rijke biodiversiteit (fauna èn flora).

Meteen beschermen

Een groene ruimtelijke bestemming biedt weliswaar de beste bescherming, en dat blijft ook de ambitie, maar zo’n herbestemmingsprocedure vraagt in de praktijk veel tijd. Aangezien deze bossen onmiddellijke bescherming verdienen ongeacht hun ruimtelijke bestemming, wordt voor een andere aanpak gekozen, zonder de ruimtebalans uit evenwicht te brengen.

De ruimtelijk bedreigde toplaag zal via openbaar onderzoek definitief in kaart worden gebracht. Eenmaal deze kaart vastligt, wordt elk bos dat is opgenomen op die kaart, onmiddellijk veilig gesteld voor kap. Om van deze kaart af te wijken, is een sterke motivering van de Vlaamse Regering vereist en een advies van het Agentschap Natuur en Bos.

Op deze manier verzekert Vlaanderen haar topbossen van een versnelde bescherming.