...

ACLVB Brussel annuleert haar deelname op 30 november

aclvbACLVB Brussel annuleert haar deelname aan de vakbondsacties van maandag 30 november

De Brusselse regionale van de ACLVB stelt haar deelname aan de protestacties tegen de regeringsmaatregelen, voorzien voor 30 november, uit.
De toestand in Brussel laat volgens de vakbondsorganisatie niet toe om dergelijke acties in alle sereniteit te voeren.

“Toch blijven wij gemobiliseerd”, zegt Brussels Gewestsecretaris Philippe Vandenabeele. “De ACLVB blijft zich verzetten tegen het beleid van de regering-Michel. Dat is de reden waarom we een gemeenschappelijk pamflet van de Brusselse vakbonden verdelen om zo te herinneren aan onze bezwaren en voorstellen tegenover het beleid van federale regering. ”

Momenteel doet de federale meerderheid niks anders dan de werknemers en uitkeringsgerechtigden verarmen. Bovendien zal de aangekondigde fiscale hervorming in geen enkel geval de verliezen goedmaken die het gevolg zijn van de indexsprong, de loonstop en de vermindering van het recht op sociale uitkeringen.

Samen blijven we ijveren voor een echt sociaal overleg dat de index en de vrijheid tot loononderhandelingen in de sectoren herstelt, dat het stakingsrecht respecteert en dat zich richt op een beleid van economische heropleving en investeringen zonder de werklozen en de zieke en oudere werknemers verantwoordelijk te stellen !

Als bijlage het gemeenschappelijk pamflet van de Brusselse vakbonden.

Maandag 30 november 2015.

BEWUSTMAKINGSACTIE IN ONDERNEMINGEN

Sinds een jaar strijden ACV, ACLVB en ABVV samen tegen de chaos en de sociale regressie georganiseerd door de federale coalitie MR-N-VA-Open VLD-CD&V.

Ondanks dit jaar van vakbonds- en burgerprotest geeft de federale regering totaal geen gehoor aan het protest van de man in de straat en zet ze haar antisociaal programma onverminderd verder: tegen het sociaal overleg, tegen de lonen, tegen de openbare diensten, tegen de sociale zekerheid, tegen het einde van de loopbaan en tegen de vakbondsrechten.
Het gemeenschappelijk vakbondsfront gaat in het verzet om de hardst getroffenen te verdedigen:
– de jongeren uitgesloten van de werkloosheid;
– de ouderen, gedwongen om harder en langer te werken;
– de zieke werknemers, die het werk voortijdig moeten hervatten;
– de halftijdse werkneemsters zonder inkomensgarantie (IGU);
– en iedereen, de werknemers en werkneemsters, met geblokkeerde lonen.

Samen blijven wij een echt sociaal overleg eisen, dat de index herstelt en de vrijheid om de lonen in de sectoren te onderhandelen, dat het stakingsrecht eerbiedigt, een beleid van economische heropleving en investeringen opstart, zonder de werklozen, de zieke werknemers, de oudere werknemers verantwoordelijk te stellen!

Wij willen bovendien sterke kwalitatieve openbare diensten, omdat zij sterk bijdragen tot de koopkracht en de levenskwaliteit van alle burgers.
De federale meerderheid laat de werknemers en de sociale uitkeringstrekkers verarmen. Zij laten dus de economie vastlopen! De aangekondigde fiscale hervorming zal in geen enkel geval het verlies goedmaken dat veroorzaakt is door de indexsprong, de loonstop en de vermindering van het recht op sociale uitkeringen.

Door de tragische gebeurtenissen in Parijs en elders hebben wij de geplande vakbondsacties moeten annuleren die wij in gemeenschappelijk front deze maandag 30 november voorzien hadden. Maar de strijd moet doorgaan, want wij willen de federale regering aanmanen om plaats te nemen aan de onderhandelingstafel.