Onderzoek naar Multiple Sclerose op aan UHasselt

docVIB start onderzoeksgroep rond Multiple Sclerose op aan UHasselt. De officiële opening van het labo is in aanwezigheid van minister Muyters

Vanmorgen werd het Kleinewietfeld Lab, VIB/UHasselt officieel geopend. Deze onderzoeksgroep staat onder leiding van prof. Markus Kleinewietfeld. Kleinewietfeld, werd via een internationale selectie aangetrokken om zijn MS-onderzoek verder uit te bouwen binnen de muren van VIB, het Vlaams Instituut voor Biotechnologie, en de Universiteit Hasselt waar hij ook als professor werd aangesteld. Het labo wordt gehuisvest in het Biomedisch Onderzoeksinstituut (BIOMED) van de UHasselt en is de eerste VIB-groep aan deze universiteit.

Markus Kleinewietfeld (VIB/UHasselt): “De dubbele benoeming bij VIB en UHasselt schept een excellente context voor mijn onderzoek. Het combineert immers een voortreffelijke wetenschappelijke en klinische omgeving in het onderzoek naar MS en auto-immuniteit binnen Biomed/UHasselt met de sterke concentratie van immunologische kennis, basis- en translationeel onderzoek, en de toegang tot de nieuwste technologieën en expertise bij VIB. Mijn groep kan een perfect addendum zijn aan het bestaande onderzoek in UHasselt en VIB en kan vele raakvlakken voor samenwerkingen en nieuwe projecten bieden.”

Investeren in innovatie om de regio te versterken
Het verder uitbouwen van het MS-onderzoek in Hasselt kadert binnen het SALK-programma (strategisch actieplan Limburg in het Kwadraat) dat de Vlaamse Regering opstartte naar aanleiding van de sluiting van Ford Genk. De versterking van de Hasseltse onderzoekscluster zal op termijn leiden tot nieuwe patenten, spin-offs die het biotechlandschap in Vlaanderen en Limburg zullen versterken. Via het SALK-programma wordt er in de loop van de volgende vier jaar 1,6 mEUR geïnvesteerd in de Kleinewietfeld-groep. Hiermee zal Markus Kleinewietfeld nieuwe onderzoekers aanwerven. Daarnaast verwierf Prof. Kleinewietfeld prestigieuze ERC-beurs die hij ook zal inzetten om zijn onderzoeksteam te versterken.

Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport: “Wetenschap en innovatie is een van de rode draden door het beleid van deze Vlaamse Regering. We zijn dan ook trots dat we door de investeringen via het SALK-programma en de samenwerking met twee sterke partners, VIB en UHasselt, de toponderzoeker Markus Kleinewietfeld naar Vlaanderen hebben aangetrokken. Deze versterking van de expertise in MS-onderzoek bewijst de aantrekkingskracht van Vlaanderen als onderzoeksregio en zet het Vlaamse biotechonderzoek internationaal nog meer op de kaart.”

Focus: MS-onderzoek
Met zijn VIB/UHasselt-onderzoeksgroep wil Markus Kleinewietfeld de processen doorgronden die leiden tot autoimmuunziekten zoals Multiple Sclerose (MS). De jarenlange expertise in MS-onderzoek van UHasselt, in combinatie met de focus van VIB op basisonderzoek en het vertalen ervan naar toepassingen hebben deze toponderzoeker overtuigd om naar Vlaanderen te komen.

Piet Stinissen, decaan faculteit Geneeskunde en levenswetenschappen UHasselt: “Markus Kleinewietfeld zal hier een onderzoekslijn uitbouwen naar hoe voeding en het microbioom de regulatie van het afweersysteem bij ziektes zoals MS beïnvloedt. Dit sluit goed aan bij de lopende onderzoekslijnen van UHasselt-BIOMED. Zo is er al een jarenlange expertise in de rol van het afweersysteem bij autoimmuunziekten zoals MS. De participatie in het VIB-netwerk opent ook perspectieven voor de versterking van het biotechlandschap in Vlaanderen in Limburg. VIB heeft een sterke traditie in de opstart en groei van beloftevolle biotechondernemingen. De sterke expertise rond autoimmuunziekten van de nieuwe VIB groep in UHasselt-BIOMED kan leiden tot nieuwe interacties en samenwerkingsverbanden met biofarmabedrijven in de regio en kan aan de basis liggen van nieuwe spin-offbedrijven in deze sector.”

Jo Bury, managing director VIB: “De samenwerking tussen VIB en UHasselt krijgt nu concreet vorm door de opstart van de VIB-UHasselt groep onder leiding van Markus Kleinewietfeld. Dit is een toponderzoeker die de stiel geleerd heeft in Harvard en nu aansluit bij VIB om zijn werk op MS gestalte te geven. Zijn werk werd recent bekroond met een ERC-beurs die kan beschouwd worden als een kwaliteitslabel voor zijn onderzoek. Zijn expertise en plannen voor de toekomst passen perfect binnen de onderzoekslijnen van VIB en zullen een toegevoegde waarde leveren voor de onderzoeksgemeenschap van VIB en Vlaanderen.”

CV Markus Kleinewietfeld
Markus Kleinewietfeld is bioloog van opleiding en behaalde een doctoraat aan de Vrije Universiteit van Berlijn in 2006. Nadien verrichtte hij onderzoek aan het Max-Delbruck Centrum voor moleculaire geneeskunde in Berlijn (2006-09) en aan de prestigieuze Harvard Medical School en aan het Broad Instute van het MIT en Harvard (2009-2014). Van 2010 tot 2013 was hij als geassocieerd onderzoeker verbonden aan Yale University School of Medicine in New Haven, USA en sedert 2013 was hij werkzaam aan de de Dresden University of Technology (TU van Dresden) in Duitsland. Hij heeft een sterk wetenschappelijk dossier met diverse publicaties in internationale toptijdschriften. Recent ontving Markus Kleinewietfeld een prestigieuze ERC grant. Na een internationale selectie georganiseerd door VIB en de UHasselt start Markus Kleinewietfeld als groepsleider binnen VIB en als onderzoeksprofessor aan de UHasselt (faculteit Geneeskunde en levenswetenschappen). Zijn laboratorium bevindt zich in het Biomedisch Onderzoeksinstituut op campus Diepenbeek.