Tijd voor een politiezone want het is welletjes geweest

politie1Het is welletjes geweest. Tijd voor één politiezone.

“Het is nu welletjes geweest. Het is tijd om van de warboel van 6 politiezones één zone te maken. Dit laat toe sneller te werken, meer te specialiseren en is duidelijk ook efficiënter”, aldus Johan Van den Driessche, N-VA-fractievoorzitter in het Brussel Hoofdstedelijk Parlement.

De recente aanslagen in Parijs en de sporen naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tonen andermaal aan dat er op het vlak van veiligheid in Brussel nog heel wat werk aan de winkel is. Daarvoor zijn een uitgekiend beleid en een degelijke organisatie nodig en die zijn er momenteel niet. De N-VA vraagt reeds lang om de zes politiezones te fuseren tot één zone. Dat laat o.a. toe om rond belangrijke veiligheids- en criminaliteitsthema’s de kennis en ervaring te centraliseren, verder uit te bouwen en te verdiepen. Het is evident dat daardoor de slagkracht van de politiediensten alleen maar zal toenemen in domeinen als bijvoorbeeld drugsbestrijding en internetfraude, maar dus ook in de bestrijding van wapenhandel, gewelddadige radicalisering en terrorisme.

Johan Van den Driessche: “De fusie van de politiezones is absoluut niet het enige wat er op dit vlak moet gebeuren, maar het is de minimumvereiste om in Brussel de veiligheid op te krikken en de criminaliteit terug te dringen. Topprestaties kunnen enkel met een toporganisatie en wij willen toch met z’n allen dat onze politiediensten topprestaties kunnen leveren?”