Alberic Sergooris legt eed af als burgemeester van Denderleeuw

denderleeuw

denderleeuwAlberic Sergooris legt eed af als burgemeester van Denderleeuw. Gouverneur en Oost-Vlaamse deputatie bezoeken Denderleeuw voor eedaflegging burgemeester en werkvergadering (Ronde van Oost-Vlaanderen)

Morgen donderdag 19 november brengen gouverneur Jan Briers en de deputatie van Oost-Vlaanderen een werkbezoek aan Denderleeuw, in het kader van hun ‘culturele’ Ronde van Oost-Vlaanderen. Voor aanvang van het werkbezoek zal Alberic Sergooris de eed afleggen als burgemeester van Denderleeuw.

Alberic Sergooris is bij ministerieel besluit van 16 november 2015 benoemd tot burgemeester van Denderleeuw. Morgen donderdag 19 november zal hij de eed afleggen in handen van gouverneur Jan Briers.

Na de eedaflegging start het werkbezoek van de gouverneur en de deputatie in het kader van de culturele Ronde van Oost-Vlaanderen. De provincie wil met deze Ronde de vinger aan de pols houden bij wat er leeft in de gemeenten. Het werkbezoek is een uitgelezen moment om nieuwe ontwikkelingen en opportuniteiten te bekijken en bij te dragen tot een efficiënt lokaal beleid. Tijdens het werkbezoek is het alvast de bedoeling om constructief in dialoog te treden en om oplossingen of ondersteuningen aan te reiken. Door de Ronde te koppelen aan een (cultureel) evenement in de gemeente, kunnen de inwoners de Ronde mee beleven en kennismaken met hun provinciebestuur.

Delegaties van beide besturen starten om 17 uur achter gesloten deuren met de werkvergadering in de raadzaal van het administratief centrum.

Op de agenda staan heel wat punten die zowel door de gemeente als de provincie werden voorgesteld: o.a. acties inzake klimaatneutraliteit, onderhoud provinciale waterlopen en overstromingsproblematiek Dender, project ‘Rap op Stap’, problemen als gevolg van de verstedelijking van Denderleeuw, capaciteitsproblematiek onderwijs, problematiek sociale woonkredieten, project noodplanningsambtenaren…