Dreigingsniveau Belgie – ontplooiing tot 520 militairen

legerDreigingsniveau België : ontplooiing tot 520 militairen

Het OCAD heeft op maandag 16 november 2015 het terroristisch dreigingsniveau op niveau 3 gebracht, zijnde ernstig, voor het ganse grondgebied (dreiging is mogelijk en waarschijnlijk). Deze dreiging betreft in het bijzonder plaatsen waar zich veel mensen verzamelen.

De Nationale Veiligheidsraad heeft kennis genomen van die verhoging. Er komt daardoor een grotere inzet van de veiligheidsdiensten.

Na de beslissing van het crisiscentrum, heeft de politie tijdelijk en punctueel extra steun gevraagd aan Defensie voor statische bewaking voor bepaalde locaties.

In de loop van de dag zal Defensie extra militairen ontplooien. De militairen zullen prioritair in de grote steden worden ingezet.

Vandaag worden er tot 300 extra militairen ontplooid, bovenop de 220 die al ingezet werden. In totaal kunnen er dus 520 militairen worden ingezet. In de komende dagen zal de politie en het crisiscentrum de situatie en de nodige capaciteit constant evalueren. De exacte locaties waar militairen ondersteuning zullen bieden worden bepaald door de politie.

De inzet van de militairen laat de politie toe om binnen het kader van een algemeen dreigingsniveau 3, zich optimaal te concentreren op zijn politionele taken.

Deze inzet valt onder hetzelfde protocolakkoord – en dus onder dezelfde modaliteiten – van maart 2015, dat het mogelijk maakte om tijdelijk en in ondersteuning van de politie militairen in te zetten voor statische bewaking van gevoelige locaties, gebouwen of perimeters.

Bijkomende veiligheidsmaatregelen zijn mogelijk op basis van een evaluatie voor specifieke evenementen of locaties.