Onverantwoord gebruik van antibiotica kan niet meer

koeVlaams en Benelux-parlement strijden tegen antibioticaresistentie

Na een jarenlange daling, stijgt het gebruik van antibiotica in de veeteelt opnieuw. Tijd om een tandje bij te steken, vinden zowel het Vlaams als het Benelux-parlement. Ze bevelen hun regeringen aan meer initiatief te nemen.

De commissie Duurzame Ontwikkeling van het Benelux-parlement keurde zopas een aanbeveling goed over de bestrijding van antibioticaresistentie bij de dieren. De zes amendementen die Vlaams volksvertegenwoordiger Sabine Vermeulen (N-VA) indiende, werden allen goedgekeurd. In de aanbeveling vraagt het Benelux-parlement de regeringen van de Benelux meer initiatief te nemen in de strijd tegen een ongecontroleerd en onverantwoord gebruik van antibiotica.

“De Benelux wordt gekenmerkt door een hoge concentratie aan veehouderijen en is bijgevolg kwetsbaarder voor antibioticaresistentie. De uitwisseling van goede praktijken binnen een platform om tot een echt duurzaam beleid te komen wordt een noodzakelijkheid in de strijd tegen antibioticaresistentie”, verduidelijkt Vermeulen.

In het Vlaams Parlement diende Sabine Vermeulen, samen met de CD&V en Open VLD, een voorstel van resolutie in waarin de Vlaamse Regering gevraagd wordt initiatief te nemen om het antibioticagebruik in de veeteelt te doen dalen. “Vlaanderen is bevoegd voor sensibilisering, preventie en advisering en dit zijn belangrijke sleutels om een antibioticadaling te kunnen realiseren”, zegt Sabine Vermeulen. “Ook Vlaanderen heeft dus verder een belangrijke taak te vervullen. En die opdracht willen we aan de Vlaamse Regering geven met deze resolutie.”

Vermeulen besluit: “Wijlen N-VA-collega Flor Van Noppen is steeds de voortrekker geweest in dit dossier. Ik vind het dan ook evident dat de N-VA zich verder blijft verdiepen en initiatief blijft nemen in dit dossier, want de urgentie is nog steeds hoog.”