Home Nieuws Jongvolwassenen met een beperking krijgen ongelijke behandeling

Jongvolwassenen met een beperking krijgen ongelijke behandeling

0
Jongvolwassenen met een beperking krijgen ongelijke behandeling

Tine van der VloetJongvolwassenen met een beperking krijgen ongelijke behandeling

Minderjarige personen met een beperking die opgevangen worden in een internaat van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) krijgen op het ogenblik dat ze meerderjarig worden automatisch een persoonsvolgend budget. Minderjarige jongeren die naar één van de 19 internaten van het GO! gaan, belanden op het ogenblik dat ze meerderjarig worden op een wachtlijst. Vlaams Parlementslid Tine van der Vloet (N-VA) klaagt deze ongelijke behandeling aan.

Voor de jongeren die uit een VAPH-internaat uitstromen is vanaf 2017 een budget van 13,58 miljoen euro beschikbaar om de zorgcontinuïteit te garanderen. Dit is een deel van de enveloppe van in totaal 109,5 miljoen euro die vanaf 2017 is gepland voor uitbreidingsbeleid in deze sector. Uit gegevens die Tine van der Vloet opvroeg bij minister van Welzijn Vandeurzen blijkt dat deze enveloppe geen geld bevat om ook de zorgcontinuïteit te garanderen voor de jongeren die uit GO!-internaten komen.

In september 2017 zal echter wel het Basisondersteuningsbudget (BOB) automatisch toegekend worden aan alle minderjarigen met een verhoogde kinderbijslag van 12 punten of meer en aan de jongvolwassenen van 21 tot 25 jaar. Het BOB zal er dus voor zorgen dat de personen die uitstromen uit een GO!-internaat wel iets in handen krijgen, maar neemt de ongelijkheid met de uitstromers uit een VAPH-internaat niet weg.

“De verschillende behandeling naargelang het soort internaat is erg moeilijk te verantwoorden”, zegt Tine van der Vloet. “Omdat de ouders vaak geen bewuste keuze maken tussen beide soorten internaten. Ze sturen hun kind gewoon naar het internaat dat het dichtst bij huis is en/of de specifieke zorg kan bieden die hun kind nodig heeft.” Van der Vloet zegt het dossier van nabij te zullen blijven opvolgen tot duidelijk is hoe Jo Vandeurzen de discriminatie zal wegwerken.