Waar blijft het Handelsvestigingsbeleid

winkelstratenWaar blijft het Handelsvestigingsbeleid?

“Onze kernen lopen leeg, de leegstand groeit altijd maar aan. En toch maakt de Vlaamse regering geen werk van het ontwerpdecreet Handelsvestiging zoals dat in het regeerakkoord was afgesproken. Ondertussen komen andere dossiers keer op keer wel op de agenda”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. De ondernemersorganisatie doelt op het dossier Uplace, waarover de Vlaamse regeringsleden zich vandaag bogen en besloten tot uitstel. volgens de ondernemersorganisatie zou het ontwerpdecreet Handelsveststigingen prioritair moeten zijn voor de regering. Het decreet werkt niet alleen kernversterkend, maar het betekent ook een belangrijke administratieve vereenvoudiging voor zowel zelfstandige winkels als voor de winkelketens. Het decreet integreert namelijk de nu nog aparte socio-economische vergunning in de toekomstige omgevingsvergunning.

Met het geïntegreerd handelsvestigingsbeleid kunnen gemeenten en provincies winkelgebieden afbakenen en invullen aan de hand van stedenbouwkundige voorschriften. Dat kan volgens UNIZO het einde zijn voor nieuwe baanwinkels en shoppingcentra op ongewenste locaties. Winkelbeleid wordt een zaak van ruimtelijke ordening.

Uplace
Volgens een rapport van de universiteit van Cambridge zou het Uplace-project 3.249 permanente jobs opleveren. De ondernemersorganisatie verwijst evenwel naar het Waasland Shopping Center in Sint-Niklaas. Als gevolg van dat shoppingcentrum sloot 1 op 3 winkels zijn deuren en verdubbelde de leegstand in de binnenstad. “Dat zijn minstens 1 op 3 ondernemers die geen job meer hebben. En dan hebben we het nog niet over de mensen die ze tewerk stellen of de indirecte tewerkstelling”. In het dossier Uplace zijn de leefbaarheid van de kernen en de mobiliteit voor UNIZO kernwoorden. En die staan door een complex als Uplace onder druk.