Voorzitter PWA noemt beschuldigingen klinkklare onzin

peter dsVoorzitter PWA – Haaltert, Peter De Smet (Open VLD) noemt de beschuldigingen aan zijn adres klinkklare onzin. “Groot is mijn verbazing over onderstaand persartikel. Daarom zal ik als voorzitter op de eerstkomende bestuursvergadering de NVA-Vertegenwoordiger in onze werking om bijkomende tekst en uitleg vragen, In onderstaand artikel word ik beschuldigd door een bestuurslid over klinkklare onzin, en in plaats van dit via persberichten uit te vechten en zo aan onnozele politieke spelletjes deel te nemen sta ik meer open voor een open en eerlijke dialoog.”

Het spreekt voor zich dat er volop moet worden ingezet op tewerkstelling, en dat is ook gebeurd gezien we de afgelopen 9 jaren in de dienstenchecquenonderneming maar liefst 20 vaste medewerkers bijgekomen. Daarnaast zetten we in op allerhande activiteiten met onze PWA-werknemers voor onze inwoners van Haaltert, zoals naschoolse kinderopvang, groen onderhoud voor de gemeente, grafzerken poetsen, sneeuwruimen, etc…

Nogmaals, klinkklare onzin die ik graag rechtstreeks uit de mond hoor komen van de NVA-Vertegenwoordiger op de eerstkomende bestuursvergadering.

PERSBERICHT

“PWA Haaltert zet in op feestjes in plaats van op werkgelegenheid

Op vrijdag 13 november viert het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) van onze gemeente onder voorzitter Peter De Smet (Open VLD) met een groot feest en vooral met een groot budget zijn 25-jarig bestaan.

Onze N-VA-vertegenwoordiger in de PWA, Luc De Neef, haalde tijdens de Raad van Bestuur aan dat een betere inzet van middelen dringend aan de orde is. Hier had de voorzitter, Peter De Smet, geen oren naar en besliste ongeveer 20.000 euro uit te trekken voor een avond vertier en plezier.

N-VA Haaltert is van mening dat de beschikbare fondsen binnen de PWA beter kunnen en moeten ingezet worden voor het activeren van werklozen, voor de verbetering van de mobiliteit van onze werkzoekenden, voor hulp door werklozen bij maatschappelijk relevante opdrachten zoals sneeuwruiming, boodschappendienst of naschoolse opvang.

Na drie jaar voorzitterschap is het feest van deze avond het resultaat en hoogtepunt van drie jaar non-beleid. Een dergelijke verkwisting van financiële middelen is in niemands belang en al zeker niet in het belang van de langdurig werklozen in onze gemeente. Het wordt dringend tijd dat de verantwoordelijken tot dit besef komen en daadwerkelijk actie ondernemen.”