1 op de 3 kinderen wil vluchtelingen terug sturen

kinderen1 op de 3 kinderen wil vluchtelingen op termijn terug naar hun land van afkomst sturen.

Kinderen Goedgekeurd! voerde tijdens de week van de armoede in oktober een grootschalig onderzoek bij 3000 leerlingen van het vierde, het vijfde en het zesde leerjaar rond de thema’s armoede en vluchtelingen. Uit deze rondvraag blijkt dat voor veel Vlaamse kinderen deze onderwerpen moeilijk vatbaar zijn en dat ze heel wat angst en onbegrip teweeg brengen.

Ver van hun bed
De resultaten van het onderzoek van Kinderen Goedgekeurd! tonen aan dat het merendeel van de kinderen wel vertrouwd is met de begrippen armoede (66%) en vluchtelingen (64,6%), maar toch is het voor 1 kind op de 3 heel moeilijk om zich in de plaats te stellen van vooral vluchtelingen. Heel wat kinderen kunnen zich moeilijk of niet voorstellen dat ze zelf ooit zouden moeten vluchten of hoe ze een vluchteling zouden kunnen helpen. 71% heeft nog nooit een vluchteling geholpen omdat ze er nog nooit een gezien hebben, behalve op tv.

Op de vraag hoe arme Belgen geholpen kunnen worden, weet 86,9% dan wel weer een antwoord te geven. De ondervraagde kinderen zijn het er ook bijna unaniem over eens dat zowel armen als vluchtelingen geholpen moeten worden. 59,2% geeft daarentegen aan nog nooit een arme geholpen te hebben, meestal omdat ze er nog nooit een hebben ontmoet.

Hulp onder voorwaarden
Ook al vindt een grote meerderheid dat vluchtelingen geholpen moeten worden omdat het hun recht is om naar ons land te vluchten, toch vindt 30% dat de vluchtelingen na de oorlog naar hun land terug moeten keren, 17,7% geeft als reden daarvoor op dat ons land te klein is. Hun verblijf in ons land koppelen ze ook aan bepaalde voorwaarden zoals geen vandalisme (20%), zich aan onze cultuur en gewoontes aanpassen (18,5%) en moeten gaan werken (14,8%). 1 kind op de 10 vindt dat vluchtelingen helemaal niet geholpen zouden moeten worden.

Angst voor het onbekende
Heel wat kinderen vrezen dat vluchtelingen vandalisme en geweld met zich mee zullen brengen. 35% van de kinderen wil daarom absoluut niet dat er een gevlucht kind in hun gezin zou worden opgevangen. Een gevluchte medeleerling in de klas hebben, is voor het overgrote deel echter helemaal geen probleem. De bereidheid om te helpen is daar bijzonder groot (73,3%). Bij heel wat kinderen veroorzaakt de onwetendheid een ongefundeerde angst ten opzichte van vluchtelingen.

Werk aan de winkel
“Dergelijke scholen tonen aan dat het onderwijs een grote rol kan spelen in de perceptie en de sensibilisering van de kinderen, maar daarvoor moet er eerst aandachtig naar hen geluisterd worden. Kinderen Goedgekeurd! wil de stem van de kinderen laten horen over zaken uit hun leefwereld die hen bezig houden.” Uit dit grootschalig onderzoek blijkt dat er heel wat leeft bij onze kinderen en dat de nood om gehoord te worden bijzonder hoog is. “De resultaten van ons onderzoek geven een aantal duidelijke en soms opmerkelijke signalen weer, waarvan we hopen dat ze door de juiste personen opgevangen worden.”

Ja, aan alle kinderen
Onder het thema “Ja, aan alle kinderen!” wil Kinderen Goedgekeurd! de kinderen een stem geven waarnaar geluisterd wordt. “In september gaven we de aftrap met de lancering van ons gelijknamig themalied in het Vlaams Parlement. Onder dezelfde noemer zijn we op zoek gegaan naar de kennis en het standpunt van kinderen over armoede en vluchtelingen. De scholen reageerden zeer enthousiast op onze oproep en hebben massaal deelgenomen aan ons onderzoek.” De volledige resultaten van het onderzoek “Ja, aan alle kinderen! – Kinderen over armoede en vluchtelingen” zijn terug te vinden op www.kinderengoedgekeurd.be

•Aan dit onderzoek namen 50 Vlaamse scholen uit de diverse onderwijsnetten deel, samen goed voor iets meer dan 3000 leerlingen uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar.
•De kinderen kregen een lijst met 27 vragen, waarvan de meeste open vragen. Er werd expliciet aan de scholen gevraagd om pas na het invullen van de vragenlijst rond het thema te werken, zodat er een onbevangen mening van de kinderen over deze onderwerpen werden verkregen.