Waterwegbeheerder jaagt op fietsen in Gent

fietsersWaterwegbeheerder jaagt op fietsen tijdens waterpeildaling in Gent

12 november 2015 – Vanaf morgen, vrijdag 13 november 2015, staat het waterpeil in de Gentse binnenstad een halve meter lager dan normaal. Eigenaars van panden langs de waterkant krijgen zo de kans om herstellingswerken aan hun gevel uit te voeren. Ondertussen worden fietsen opgevist die in het water terecht zijn gekomen. Op hetzelfde moment start waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV met belangrijke werken aan één van de keersluizen in Gent.

Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV organiseert elk jaar een waterpeildaling in de Gentse binnenstad. Dit moet eigenaars van panden langs de waterkant toelaten om hun gevels te inspecteren of eventuele herstellingswerken uit te voeren aan en onder de waterlijn. Het is juist rond de waterlijn dat er regelmatig problemen optreden en normaal is deze zone niet of moeilijk bereikbaar voor herstellingen. De waterwegbeheerder maakt ondertussen van de waterpeildaling gebruik om haar eigen kaaimuren en oevers grondig te inspecteren.

Dit jaar begint de waterpeildaling op vrijdag 13 november 2015 omstreeks 6 uur. Waterwegen en Zeekanaal NV sluit dan de keersluizen rond Gent en laat zo het water in de binnenstad kunstmatig dalen. Het waterpeil van de Gentse binnenwateren zal vermoedelijk in de loop van vrijdag 13 november met 50 cm gedaald zijn. Op maandag 23 november is de waterpeildaling afgelopen.

Fietsvissen

Elk jaar belanden in het stadscentrum van Gent een heleboel fietsen in het water. Waterwegen en Zeekanaal NV is als waterwegbeheerder verantwoordelijk om deze zoveel mogelijk te verwijderen. Een klus die jaarlijks heel wat inspanning vraagt. Tijdens de waterpeildaling staat het water ongeveer 50 cm lager dan normaal. Daardoor is het iets gemakkelijker om de fietsen vanop een bootje uit het water te vissen. De vangst is vaak groot, zo werden vorig jaar op enkele dagen tijd honderden fietsen uit het water gevist. Vele fietsen zijn door hun verblijf onder water helaas onbruikbaar geworden. Ook andere grote stukken zoals bijvoorbeeld koelkasten en brandblussers komen tijdens de waterpeildaling opnieuw boven water.

Herstellingswerken keersluis om binnenstad te beschermen tegen wateroverlast

Tegelijkertijd met de waterpeildaling start Waterwegen en Zeekanaal NV met herstellingswerken aan de deuren van de keersluis ter hoogte van de Snepkaai. Deze sluis is één van de drie keersluizen die bij hoogwater gebruikt worden om de binnenstad van Gent te beschermen tegen wateroverlast. De werken zijn dus erg belangrijk en noodzakelijk.

De herstellingswerken duren, zonder onvoorziene omstandigheden, tot eind januari 2016. Tijdens de werken worden de deuren uit de sluis gehaald en komen er schotbalken in de plaats. Gedurende deze periode is er geen doorvaart door de sluis mogelijk. Rondvaren kan via de sluis in Merelbeke of via de sluis in Evergem.

De werken worden bewust buiten het pleziervaartseizoen uitgevoerd om de hinder zoveel mogelijk te beperken.