N-VA wil dotaties Laurent en Astrid afbouwen

0
239

belgvlagN-VA wil met wetsvoorstel dotaties Laurent en Astrid afbouwen

N-VA-Kamerleden Hendrik Vuye en Veerle Wouters hebben vandaag een wetsvoorstel ingediend om de dotaties aan Laurent en Astrid te laten uitdoven over een periode van vijf jaar. “Waarom zouden wij leden van de koninklijke familie die geen enkele taak van openbaar belang vervullen, moeten onderhouden met belastinggeld?”, vragen de Kamerleden zich af.

Volgens de wet mag een lid van de koninklijke familie een dotatie niet combineren met een inkomen uit een beroepswerkzaamheid. “Maar onze royals omzeilen de wet op bijzonder creatieve wijze”, zegt Veerle Wouters. “Het begrip inkomen uit beroepswerkzaamheid is immers veel te vaag. Het kan toch niet dat Laurent een dotatie krijgt wanneer hij eigen vastgoedvennootschappen heeft? De geest van de wet wordt hier volledig uitgehold.”

Beide Kamerleden willen daarom de wet aanzienlijk verstrengen, transparanter maken en moderniseren. Zo zullen de royals als dotatiegerechtigden niet langer handelsactiviteiten mogen drijven. Een dotatie dient net om hen buiten het handelsverkeer te houden.

Volgens het wetsvoorstel van Vuye en Wouters moeten de royals hun activiteitenverslag tijdig ter controle indienen bij het Rekenhof en ook het federaal parlement volledige inzage geven. Ook zullen eventuele overschotten op hun dotaties in mindering worden gebracht van de eerstvolgende dotatie. Vuye en Wouters reageren categoriek: “Het leeuwendeel van de dotaties zijn werkingskosten en geen middelen voor persoonlijke verrijking.”

Daarnaast willen de N-VA-parlementsleden de dotaties aan Laurent en Astrid over een periode van vijf jaar laten uitdoven. “Zelfs gewezen minister Jean-Luc Dehaene noemde de dotaties aan Laurent en Astrid een vergissing”, zegt Hendrik Vuye. “Zij vervullen geen enkele koninklijke functie en oefenen nauwelijks taken van openbaar belang uit. Net als in andere moderne rechtstaten zullen de koningskinderen hun eigen weg moeten zoeken.”

Wanneer de prinsen niet langer een dotatie ontvangen, kent de wet hen wel nog een vergoeding toe indien zij een prestatie van algemeen belang leveren. “Op die manier krijgen zij voortaan loon naar werken, wat een gezond principe is”, zeggen beide Kamerleden.