...

Homans wil 50 extra moskeeen betoelagen

homansVlaams Belang niet te spreken over beslissing minister Homans om 50 extra moskeeën te laten betoelagen

Als partij die zich verzet tegen de islamisering van Vlaanderen, is het Vlaams Belang niet te spreken over de intentie van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) om 50 extra moskeeën te erkennen. Daarmee zou het aantal erkende moskeeën zowat verdriedubbelen. Eens erkend kan een moskee aanspraak maken op werkingssubsidies.

De provincies zijn namelijk decretaal verplicht om de werkingstekorten van erkende moskeeën bij te passen. Van de 28 erkende moskeeën kregen er in 2014 24 een toelage van gemiddeld bijna 40.000 euro. Ook worden de salarissen van de imams van erkende moskeeën betaald door de federale overheid.

Chris Janssens, fractievoorzitter van het Vlaams Belang in het Vlaams Parlement reageert scherp: “Deze beslissing van minister Homans zal de belastingbetaler 2 miljoen euro per jaar kosten. Het is een schande dat in tijden waarin aan de Vlamingen wordt gevraagd de broeksriem aan te halen, wel vlot geld kan worden gevonden voor de financiering van 50 bijkomende moskeeën.”

Het Vlaams Belang verzet zich echter ook principieel tegen de betoelaging van moskeeën met Vlaams belastinggeld. Chris Janssens: “Zelfs met de SP.a in de regering werd niet zoveel geld besteed aan de islam. De N-VA kan allicht de geschiedenis ingaan als de eerste zogenaamd ‘nationalistische’ partij die de islamisering van het eigen land actief organiseert. Dat door moskeeën te financieren een soort ‘Vlaamse islam’ zal ontstaan, zoals Homans beweert, is een fabel. Controle op moskeeën is overigens nagenoeg onbestaande. Door betoelaging van islamitische gebedshuizen zal de islam niet vervlaamsen, maar zal Vlaanderen integendeel islamiseren.”

Het Vlaams Belang zal het voorstel van Homans actief bestrijden in het Vlaams Parlement. Het Vlaams Belang pleit ervoor dat de 2 miljoen euro bestemd voor de moskeesubsidies besteed wordt aan hoognodig onderzoek naar extremisme binnen de islamitische organisaties en moskeeën. Het Vlaams Belang wil dat de Vlaamse regering een speciale ‘controlecommissie’ in het leven roept om dit onderzoek te organiseren.