Sportlaureaat van de Stad Aalst

aalst tettentorenStel je nog kandidaat voor Sportlaureaat competitieploeg van de Stad Aalst.

Kandidaturen voor Sportlaureaat in de categorie competitieploeg kan je indienen tot dinsdag 10 november.

De uiterste datum om je kandidaat te stellen voor de titel Sportlaureaat in de reeks competitieploeg is verlengd tot dinsdag 10 november. Alle clubs die mooie prestaties kunnen voorleggen van het afgelopen werkingsjaar kunnen zich kandidaat stellen voor de verkiezing van ‘Sportlaureaat van de Stad Aalst, Competitiesport per ploeg’.

Aandachtspunten kandidatuurstelling:
– De kandidatuur kan voorgedragen worden omwille van prestaties in ploegsporten.
– Per vereniging kan slechts één ploegprestatie voorgedragen worden die plaatsgevonden heeft tijdens het voorbije werkingsjaar (6 oktober 2014 tot 4 oktober 2015).
– De club of vereniging moet haar sportieve activiteiten uitoefenen in Aalst (uitzondering wordt gemaakt voor die ploegen waarvoor de accommodatie niet voorhanden is in Aalst).
– De administratieve zetel dient eveneens in Aalst gevestigd te zijn.
– De kandidatuur wordt voorgedragen door het bestuur van de vereniging.
– Alle formulieren kunnen ingediend worden op het secretariaat van de stedelijke sportraad uiterlijk tot dinsdag 10 november 2015. Dit kan zowel per post (Zwarte Zustersstraat 17, 9300 Aalst) als via e-mail ([email protected]). Het inschrijvingsformulier vind je op www.aalst.be.

De bekendmaking van de sportlaureaten vindt plaats tijdens het Sportgala in de grote schouwburg van cultuurcentrum De Werf (Molenstraat 51 in Aalst) op vrijdag 11 december om 20 uur