Veel willen een job bij Defensie

legerVeel willen een job bij Defensie. Nu zijn er reeds 80% meer kandidaat-officieren en -onderofficieren bij Defensie dan in 2010

Veel mensen ambiëren een carrière bij Defensie. En het aantal medische afkeuringen lag nog nooit zo laag. Dit blijkt uit een vraag van federaal parlementslid Renate Hufkens (N-VA). “Tegenover 2010 steeg het aantal sollicitanten voor jobs als officier en onderofficier met bijna 80 procent. Goed nieuws is ook dat het aantal sollicitanten dat wordt afgekeurd om medische en psychologische redenen sterk is gedaald. De nultolerantie inzake druggebruik blijft de grootste oorzaak van medische afkeuringen.”

Veel mensen zijn geïnteresseerd in een job bij Defensie. In de periode 2010-2014 bleef het aantal sollicitanten bij Defensie constant boven de 14.000. Bij de kandidaat-officieren en -onderofficieren steeg het aantal sollicitanten van 4506 naar 8082. Dat is een toename met bijna 80 procent. Voor het vrijwilligerskader, waarvoor tussen 2010 en 2013 vaak meer dan 9000 mensen solliciteerden, was er in 2014 een daling naar 6675 sollicitanten. “Maar het Belgisch leger blijft een aantrekkelijke werkgever”, zegt Renate Hufkens. “Voor alle vacante functies kwam Defensie in 2014 wel nog uit op 14.757 sollicitanten, het hoogste aantal kandidaten van de voorbije vijf jaar, op 2013 na.”

Dalend aantal medische afkeuringen
Defensie hanteert een nultolerantie inzake drugs en screent haar toekomstige werknemers op een te hoog BMI, een slecht gebit en piercings. Uit de parlementaire vraag van Hufkens blijkt dat het aantal sollicitanten dat afgekeurd wordt om medische redenen de voorbije jaren sterk is afgenomen. In de periode 2010-2014 daalde het aantal kandidaten dat tijdelijk ongeschikt verklaard werd van 1.036 naar 611 gevallen, een daling met 41 procent. Het aantal personen dat definitief ongeschikt verklaard is voor een job bij Defensie daalde dan weer van 383 naar 148 gevallen, een daling met maar liefst 61 procent. “Deze trend betekent dat het leger de komende jaren steeds vaker nieuwe medewerkers kan verwelkomen. Dat is noodzakelijk als we Defensie willen verjongen.”

Druggebruik
Het aantal sollicitanten dat tijdelijk of definitief ongeschikt verklaard werd voor persoonlijkheidsstoornissen, gedragsstoornissen en druggebruik blijft wel onrustwekkend. Bij 51 procent van de sollicitanten die tijdelijk ongeschikt werden verklaard, is druggebruik de oorzaak. Bij degenen die definitief ongeschikt werden bevonden is dat 68 procent. “Het groot aantal medische afkeuringen bij een vermoeden van druggebruik bewijst dat Defensie de nultolerantie inzake druggebruik blijft hanteren. Een uiterst belangrijk signaal voor deze sector”, zegt Hufkens.