Nood aan wettelijk kader voor Uber enz..

uberNood aan wettelijk kader voor Uber, Airbnb en andere intermediairen in e-commerce

De laatste jaren duikt een nieuw soort spelers op in het elektronisch handelsverkeer. Intermediaire bedrijven brengen klanten in contact met commerciële aanbieders van diensten. Dat gebeurt via een elektronisch platform. Maar hoewel deze intermediairen hiermee soms belangrijke inkomsten innen, bestaat er vandaag nog geen duidelijk wettelijk kader. In een resolutie roepen N-VA-Kamerleden Wouter Raskin en Peter Dedecker de federale regering op een einde te maken aan deze rechtsonzekerheid door samen met de sector een nieuw regelgevend kader uit te werken dat zelfregulering door de bedrijven aanmoedigt en het elektronisch handelsverkeer faciliteert.

Uber, Airbnb, Croqqer. Het zijn maar enkele van de talrijke nieuwe intermediaire spelers die actief zijn in het elektronisch handelsverkeer. Daarbij zijn zij vaak veel meer dan een louter doorgeef- of opslagluik. “Dat hoeft geen probleem te zijn, zolang de intermediaire bedrijven alle fiscale, sociale en andere wetten naleven en laten naleven door de partijen die zij met elkaar in contact brengen”, zegt N-VA-Kamerlid Wouter Raskin. “Bedoeling is om een juridisch kader te scheppen met gelijke rechten en plichten voor alle partijen die deelnemen aan het handelsverkeer, elektronisch of niet-elektronisch.”

Responsabiliseren, niet betuttelen
De elektronische handel in België hinkt al jaren achterop in vergelijking met onze buurlanden. Een wettelijk kader mag de e-commerce zeker niet verder ontmoedigen. N-VA-Kamerlid Peter Dedecker: “De N-VA past voor complexe en betuttelende wetgeving die van bovenaf wordt opgelegd. Wij kiezen voor een systeem van zelfregulering en zelfcontrole, waarbij de sector in overleg met de overheid zelf een aangepast juridisch kader uitwerkt.” Ondernemingen die het overeengekomen kader niet respecteren of onvoldoende aan zelfregulering doen, kunnen sancties verwachten. “In het uiterste geval moet een onderneming, die halsstarrig in overtreding blijft, hoofdelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de partijen die hij verbindt. Maar dit enkel als ultieme stok achter de deur”, voegt Wouter Raskin toe.

Tweerichtingsverkeer
Maar de resolutie richt zich niet enkel tot intermediaire bedrijven. Ook aan de overheid wordt een aanzienlijke inspanning gevraagd. In overleg met de sector moet zij zorgen voor een eenvoudig, transparant en doelgericht juridisch kader. “Administratieve procedures moeten vereenvoudigd worden en beperkingen op professionele diensten moeten weggewerkt worden om zo de concurrentie in de dienstensector maximaal te laten spelen. Als dat gebeurt, wint iedereen: de consument, de ondernemer en de overheid”, besluit Peter Dedecker.