Liberale Vakbond kiest Mario Coppens als nieuwe Nationaal Voorzitter

ACLBVDe Liberale Vakbond kiest Mario Coppens als nieuwe Nationaal Voorzitter

De ACLVB hield vandaag haar nationaal congres in auditorium 2000 op de Heyzel te Brussel. Een 1000-tal afgevaardigden, ACLVB-medewerkers en enkele belangrijke gasten uit de vakbondswereld en het sociaal overleg, waren uitgenodigd. Naast de goedkeuring van het activiteitenrapport en het startschot voor de sociale verkiezingen, stond vooral de verkiezing centraal van een nieuwe nationaal Voorzitter om Jan Vercamst op te volgen. Mario Coppens werd verkozen met 85% van de stemmen.

Met Mario Coppens komt een ervaren jurist en onderhandelaar aan het hoofd van de organisatie.
Hij werkt reeds 30 jaar voor de ACLVB en oefende achtereenvolgens de functie uit van diensthoofd juridische dienst en personeelsdirecteur.
In deze laatste functie timmerde Mario Coppens als lid van het directiecomité al jaren mee aan een versterking van de dienstverlening voor afgevaardigden en leden, en de externe profilering van de ACLVB.

Mario Coppens engageerde zich dan ook onomwonden om beide thema’s de komende jaren verder op de kaart te zetten. Dat begint volgens hem met overleg en dialoog, maar ook met duidelijk zeggen waar het op staat. En dat geldt ook voor het sociaal overleg. Mario Coppens: “De ACLVB wil akkoorden afsluiten, maar niet ten koste van alles. Water bij de wijn OK, maar zuiver water, neen bedankt!”

Mario Coppens riep dan ook de regering op om ten opzichte van het overleg een meer neutrale houding aan te nemen. Hij gaf ook een boodschap mee in het kader van het eigen vakbondsimago: “Wij zullen de komende jaren moeten werken aan een positief imago. Een vakbond die positieve oplossingen formuleert en akkoorden nastreeft. Kortom meer verhaal, minder kabaal. Indien acties noodzakelijk zijn, moeten we zoeken naar methoden die minder aanleiding kunnen geven tot negatieve sfeerschepping. Als vakbond moeten we op een constructieve wijze meezoeken naar oplossingen, zowel op nationaal als op bedrijfsvlak. Daarom is het belangrijk dat we onze afgevaardigden opleiden tot experten en jongeren dagelijks de meerwaarde laten ervaren van de vakbond.”