...

Bijna 70.000 werkmeldingen door buitenlandse zelfstandigen in België

bouwenBijna 70.000 werkmeldingen door buitenlandse zelfstandigen in België

Het aantal Limosa-meldingen door buitenlandse zelfstandigen is de afgelopen vijf jaar meer dan verdubbeld. Dat stelde N-VA-Kamerlid Wouter Raskin vast op basis van cijfers hem bezorgd door staatssecretaris Tommelein. De sterke toename van het aantal zelfstandigen uit het buitenland verrast niet. Ook het aantal buitenlandse werknemers gaat al jaren steil omhoog.

Buitenlandse zelfstandigen die tijdelijk in België komen werken, moeten vooraf hun activiteiten melden en daarvoor een Limosa-aangifte doen. Waar het in 2010 nog ging om 30.436 aangiftes, werd er vorig jaar afgeklokt op 70.410. “En ook dit jaar zal de kaap van 70.000 meldingen zeker overschreden worden. Eind september stond de teller immers al op 69.993”, zegt N-VA-Kamerlid Wouter Raskin.

De cijfers hebben betrekking op het aantal meldingen, niet op het aantal buitenlandse zelfstandigen dat in België actief is. Eenzelfde persoon kan zich namelijk verschillende keren melden. Raskin: “Het reële aantal zelfstandigen ligt dus mogelijk lager dan 70.000. Niettemin gaat het om een aanzienlijk bedrag aan sociale bijdragen dat ons land misloopt. Volgens de Europese regelgeving blijven buitenlandse zelfstandigen die slechts tijdelijk in België aan de slag gaan, onderworpen aan de sociale zekerheid van hun thuisland. De N-VA pleit er dan ook voor om de sociale bijdragen voortaan te innen in het werkland.”

De meeste meldingen komen uit Oost-Europese landen (Polen, Roemenië) en onze buurlanden (Duitsland, Frankrijk en Nederland). Onze noorderburen staan al jaren met stip op nummer 1. “De verklaring hiervoor moet wellicht gezocht worden bij het stijgend aantal ZZP’ers oftewel zelfstandigen zonder personeel. Zij komen weliswaar vanuit Nederland, maar hebben vaak een Oost-Europese nationaliteit”, besluit het N-VA-Kamerlid.