ABVV is niet geïnteresseerd in jobs

werkABVV is niet geïnteresseerd in jobs. “Met haar eis om dagcontracten te verbieden, verhindert het ABVV dat duizenden werklozen die moeilijk te activeren zijn, alsnog een weg naar de arbeidsmarkt vinden”, dat zegt Kamerlid Zuhal Demir (N-VA). “Het ABVV is duidelijk niet geïnteresseerd in jobs, jobs, jobs. De socialistische vakbond toont hiermee nog maar eens, dat het liever een bond van werklozen is, dan een vakbond die opkomt voor werk voor haar leden. In welke tijd leeft Rudy De Leeuw?”

Alle nationale en internationale experten zeggen dat de toegang tot de arbeidsmarkt in België te hoog is. Met een werkzaamheidsgraad van 67,3 procent bengelen we ver achter buurlanden. Al jaren krijgen we aanbevelingen vanuit Europa en de OESO om de arbeidsmarkt toegankelijker te maken voor outsiders. We hebben heel wat outsiders op onze arbeidsmarkt: oudere werkzoekenden, laaggeschoolden, allochtone werkzoekenden, mensen met een fysische of psychische beperking, gehandicapten, enzovoort.

ABVV moet kiezen: interimjobs en/of proefperiode
Het ABVV verzet zich tegen zowel dagcontracten als de herinvoering van de proefperiode. “Je kan niet tegen elk instrument zijn dat inzet op de modernisering van de arbeidsmarkt”, zegt Demir. “Dagcontracten zijn een goed middel om voor ‘outsiders’ de weg te bereiden naar een vaste job. Uitzendarbeid is flexibel, maar in sommige sectoren is daar ook nood aan wegens de enorme schommelingen in de vraag naar arbeid. We vergeten te gemakkelijk dat in die bedrijven nu veel mensen werken met een vast contract, ‘nadat’ ze eerst zijn begonnen op tijdelijke en/of deeltijdse basis, ook met dagcontracten dus. Blijkbaar is het ABVV daar tegen.”

Herinvoeren proefperiode
De toegang naar de arbeidsmarkt, moet écht beter worden gemaakt. Vroeger kon een werkgever iemand aanwerven met een proeftijd. “Ook dat is intussen weggevallen, op vraag van de vakbonden. En nu is het ABVV ook al tegen dagcontracten. Tja, wat wilt het ABVV dan eigenlijk doen om meer mensen aan het werk te krijgen”, vraagt Demir.

Uit studies van Securex en SD Worx is gebleken dat, door de schrapping van de proeftijd, de drempel om contracten van onbepaalde duur aan te bieden, hoger is geworden. Daarom heeft de N-VA een wetsvoorstel ingediend om de proefperiode onverwijld terug in te voeren.

“Als we willen dat er morgen meer jobs zijn en dat we werkzoekenden een kans bieden op de arbeidsmarkt, moeten we asap werk maken van een modernisering van de arbeidsmarkt. Het wordt tijd dat ook het ABVV beseft dat het alle hens aan dek is om meer mensen aan het werk te krijgen”, besluit Demir.