Vlaamse partijen willen Vlamingen in buitenland stemrecht geven voor Vlaamse verkiezingen

verkiezingenpResolutie wil einde maken aan ongelijke behandeling. Vlaamse partijen willen Vlamingen in buitenland stemrecht geven voor Vlaamse verkiezingen

De Vlaamse meerderheidspartijen vragen in een gezamenlijke resolutie met SP.a en Groen dat er snel werk wordt gemaakt van stemrecht voor Vlamingen in het buitenland bij Vlaamse verkiezingen. Vlaams Volksvertegenwooordigers en initiatiefnemers Rik Daems (Open Vld), Marc Hendrickx (N-VA) en Ward Kennes (CD&V) willen dat de Vlaamse regering er bij de federale op aandringt om het bestaande stemrecht voor Belgen in het buitenland bij federale verkiezingen uit te breiden naar regionale verkiezingen. “Er moet een einde komen aan die ongelijke behandeling. Volgens onze Grondwet staan de federale en regionale overheden op gelijke voet,” aldus de initiatiefnemers.

Sinds 2002 kunnen Belgen in het buitenland bij de federale wetgevende verkiezingen hun stem uitbrengen. Bij de federale verkiezingen van 2003 maakten meteen meer dan 114.000 “expats” gebruik van hun stemrecht. “Dat aantal is bij de volgende federale verkiezingen alleen maar gestegen,” zegt Rik Daems (Open Vld). “Dat bewijst dat grote aantallen Belgen die in het buitenland verblijven, de wil hebben om deel te nemen aan het democratische besluitvormingsproces en zo mee hun zeg willen hebben in het beleid dat moet gevoerd worden.”

Stemrecht expats uitbreiden naar regionale parlementsverkiezingen

Dat stemrecht is echter enkel beperkt tot federale parlementsverkiezingen. Stemgerechtigde Vlamingen die tijdelijk of permanent in het buitenland wonen hebben geen enkel stemrecht voor de regionale of de Europese verkiezingen. “Die anomalie in de wetgeving zorgt ervoor dat Vlamingen in het buitenland hun democratische rechten beknot zien en dat ze in feite hun stem niet kunnen laten horen in domeinen die voor hen van belang zijn,” zegt Marc Hendrickx (N-VA). “Alhoewel het regionale niveau volgens de Belgische grondwet gelijkwaardig moet worden geacht aan het federale, geeft die situatie toch de indruk dat federale verkiezingen als belangrijker worden beschouwd.”

Om aan die onrechtvaardige situatie een einde te maken, is het voor de initiatiefnemers nodig dat het stemrecht voor Belgen in het buitenland wordt uitgebreid tot de regionale verkiezingen. De bevoegdheid daarover ligt echter bij het Federale Parlement. “Vlaanderen moet daarom aandringen in het Overlegcomité om de regeling te wijzigen. Met een zeer breed gedragen resolutie willen we echter een duidelijk signaal geven dat ook het Vlaams Parlement er groot belang aan hecht verkozen te worden door alle Vlamingen in de wereld,” zegt Ward Kennes (CD&V).

Procedure vereenvoudigen

De initiatiefnemers pleiten meteen ook voor een vereenvoudiging van de stemprocedure. “Een interessante piste om de stemprocedure te vereenvoudigen is de introductie van e-voting. Dat zou betekenen dat stemgerechtigde Vlamingen hun stem zouden kunnen uitbrengen via het internet en dat er dus geen behoefte meer zou zijn aan papieren stembrieven die per post moeten worden opgestuurd. In Estland wordt dat systeem al op grote schaal gebruikt in lokale en nationale verkiezingen. Die piste moet dus zeker worden onderzocht op haar haalbaarheid.”

De resolutie wordt ook gesteund door de twee oppositiepartijen SP.a en Groen. Voor SP.a tekende Güler Turan en voor Groen Wouter Vanbesien. De tekst wordt normaliter vandaag op de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement besproken en gestemd.