Feestelijke opening Balenmagazijn Gent

ballenmagazijn gentFeestelijke opening Balenmagazijn

De voorbije jaren werd de oude katoenloods op de voormalige UCO-site in de Bloemekenswijk stevig onder handen genomen en onder leiding van het stadsontwikkelingsbedrijf, sogent, verbouwd tot een nieuwe, gemeenschappelijke infrastructuur voor de sociale economiebedrijven én de buurt: het Balenmagazijn. Op woensdag 14 oktober 2015 wordt deze feestelijk geopend voor betrokkenen, de buurtbewoners en geïnteresseerden. Vanaf dan wordt het Balenmagazijn uitgebouwd tot het Huis van de Sociale Economie.

Huis van de Sociale Economie

De bedrijven uit de sociale economie die zich binnenkort op de UCO-site in de Maïsstraat gaan vestigen, kunnen in het Balenmagazijn hun werknemers een pakket van voorzieningen aanbieden: een bedrijfsrestaurant, een loopbaancentrum, opleidingslokalen en vergaderzalen. Ook andere bedrijven uit de sociale economie zullen een beroep kunnen doen op het Balenmagazijn dat wordt uitgebouwd tot het Huis van de Sociale Economie.

Het Balenmagazijn zal daarnaast voor de buurt en voor de stad in zijn geheel opportuniteiten bieden. Zo fungeert het bedrijfsrestaurant ook als buurtrestaurant en bij gelegenheid als receptieve ruimte. Het Loopbaancentrum, waar werknemers in de sociale economie begeleid worden bij de uitbouw van hun professionele loopbaan, kan ook antwoord bieden op vragen over werk en opleiding van buurtbewoners.

Buiten de werkuren zullen de receptieve ruimtes van het Balenmagazijn ter beschikking worden gesteld van buurtorganisaties voor, bijvoorbeeld, een quiz, een vergadering of een buurtfeestje.

Bij de verdere inrichting van het Balenmagazijn zal maximaal rekening gehouden worden met al deze functies en gebruikersgroepen. Voor het beheer wordt een nieuwe juridische structuur opgericht, waarin de verschillende gebruikersgroepen vertegenwoordigd kunnen worden. Zo kan het Balenmagazijn uitgroeien tot een baken voor de sociale economie, en voor de buurt.

Wat vooraf ging

In 2010 gaf de Stad Gent de opdracht aan het stadsontwikkelingsbedrijf, sogent, om de voormalige UCO-site aan te kopen en herin te richten tot een bedrijventerrein voor de sociale economie.

Hiermee wenste het stadsbestuur letterlijk en figuurlijk de nodige ruimte geven aan de sociale economie om te ondernemen, samen te werken en te groeien met als uiteindelijk doel: meer en betere werkgelegenheid in de stad voor mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt.

De renovatie van het Balenmagazijn en de herinrichting van de UCO-site als bedrijventerrein voor sociale economie zijn een deelproject van het stadsvernieuwingsproject ‘Het Getouw’. Dit project investeert in groen, wonen en bedrijven voor de Bloemekenswijk. Meer info daarover vindt men op stad.gent/hetgetouw.

In Het Getouw werken de Stad Gent, sogent, OCMW Gent, sociale economiebedrijven, WoninGent en private partners samen. Er is financiële steun van de provincie Oost-Vlaanderen, het Vlaams Stadsvernieuwingsfonds, het Vlaams Hermesfonds, het Federaal Grootstedenbeleid en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).