Zulte zoekt meters en peters om sluikstorten uit te roeien

vuilZulte zoekt meters en peters om zwerfvuil en sluikstorten uit te roeien!

Ondanks de vele sensibiliseringsacties en grote opruimacties wordt er nog steeds veel afval op straat en in grachten achtergelaten. Daarom wil de gemeente nu zoeken naar meters en peters die waken over de netheid van een buurt. Samen kunnen we zorgen voor een propere buurt! Meters en peters engageren zich om regelmatig zwerfvuil op te ruimen in een vooraf afgesproken deel van een buurt of straat. Ze melden ook ernstige gevallen van sluikstorten, zodat dit snel kan verwijderd worden.

De vrijwilligers krijgen afvalzakken, handschoenen, een fluovest en afvalgrijper ter beschikking. De zwerfvuilzakken kunnen met de ophaalrondes van het huisvuil meegegeven worden, maar je dient de Milieudienst wel op de hoogte te brengen van het ophaalpunt waar de zwerfvuilzak aangeboden wordt. Als bedanking voor de vrijwillige inzet ontvangen de peters en meters een kleine attentie van de gemeente Zulte.

Interesse? Laat het weten aan de Milieudienst van Zulte. Dat kan online of telefonisch. Geef de locatie door en reserveer je materiaal. Het materiaal kan je na afspraak afhalen op het containerpark.

Daarnaast willen we er de aandacht op vestigen dat, net zoals in het voorjaar, er verschillende verenigingen een zwerfvuilactie uitvoeren op zaterdag 17 oktober 2015. De actie start op het Willem van Oranjeplein, Olsene kerk om 9.00 uur. Iedereen is welkom!