Minister Schauvliege bezoekt duurzame boomtelers

boomkwekers

boomkwekersWetteren – Minister Schauvliege bezoekt duurzame boomtelers

Na een jaar vol inspanningen om de biodiversiteit op hun percelen te vergroten en hun ondernemerschap te verduurzamen, kregen de boomkwekers van ‘boomkwekersstraat’ Halven Akker in Wetteren afgelopen vrijdag minister Joke Schauvliege op bezoek.

Op vrijdag 9 oktober 2015 bracht minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege een bezoek aan de Wetterse boomkwekers. Ze woonde onder meer een rondetafelgesprek bij in de nabijgelegen Otorongohoeve. Daaraan namen verschillende afgevaardigden van de boomkwekerijsector op Vlaams niveau deel.

Ze vestigden onder meer de aandacht op economische knelpunten (de sector beleeft analoog met de landbouw een moeilijke tijd) en het belang van openbaar groen.

Ook Regionaal Landschap Schelde-Durme en Hogeschool Gent ‘Natuur & Techniek’ waren erbij, als partners binnen het project ‘Duurzame boomteelt in Wetteren’. Met de steun van de Vlaamse overheid (Departement Landbouw en Visserij) stonden deze partners de boomkwekers bij met hun expertise in biodiversiteit en duurzaamheid. Onder hun begeleiding zaaiden de boomkwekers onder meer gewassen in ter bestrijding van erosie en als groenbemesting, legden ze fauna-akkers aan, plantten ze bij-vriendelijke planten en maakten ze een indrukwekkend bijenhotel.

Na het rondetafelgesprek gingen de genodigden met de fiets deze duurzame acties op het terrein bezoeken. Ook burgemeester van Wetteren Alain Pardaen woonde het terreinbezoek bij, net als lokale politici zoals schepen van Leefmilieu en Land- en Tuinbouw Leentje Grillaert. De Wetterse boomkwekers waren opgetogen over de uitgebreide interesse die hun sector op deze manier kreeg.

Eerder verwelkomden deze boomkwekers in de Halven Akker in Wetteren 80 collega’s tijdens een toonmoment voor boomkwekers, 340 schoolkinderen tijdens een toonmoment voor scholen en 1.300 mensen tijdens hun deelname aan de Dag van de Landbouw op zondag 20 september 2015.