...

Inbraakgolf Voeren is uit de lucht gegrepen

Huub BroersWat schrijven ze nu weer over onze gemeente zegt Huub Broers, ik ben deze morgen zeer zwaar achterover gevallen toen ik de items van het Belang van Limburg en het Nieuwsblad over Voeren las. De titel deed het allerergste vermoeden: “Extra patrouilles tegen INBRAKENGOLF”. Dat was de verbazende omzetting van een communiqué dat de Korpschef en ik gisteren verspreidden. Zowel de Korpschef als ikzelf vielen dus uit de lucht en kunnen niet anders dan nuanceren. (zie ook tweet van politie).

1) Ons communiqué werd ingeleid door de bezorgdheid van diverse zones over de mogelijke verhoging van inbraken in de herfst- en winterperiode. Een jaarlijks weerkerende zaak en geen specifiek Voerens fenomeen.

(de inleiding van ons communiqué)
“Uit het BeNeDeAgPol-overleg (een samenwerkingsverband van de politie in de Euregio Maas-Rijn) te Eupen van 1 oktober jl. waaraan politiechefs van België, Nederland en Duitsland deelnamen, bleek eens te meer dat tijdens de donkere wintermaanden een verhoogd aantal woninginbraken worden vastgesteld. Dat hebben ze bij de lokale politie Voeren goed begrepen.”

COMMENTAAR

Waar hebben wij het hier over een inbrakenplaag? Waar stellen wij hier dat er een inbrakenplaag in VOEREN is? Wij spreken over een verhoogd aantal in donkere wintermaanden. Niets meer dan dat. Een fenomeen dat zich overal voordoet en dus niet typisch Voerens is.

2) Onze mededeling over Voeren zelf.

“Naar aanleiding van ENKELE recente inbraken in de gemeente, waaronder een gewelddadige home-invasion op 17 september kregen de burgemeester en de politiekorpschef meerdere verontruste reacties van burgers. Om het onveiligheidsGEVOEL tegen te gaan besloot de lokale politie Voeren dan ook om de hulp in te roepen van haar collega’s van het Limburgse federale interventiekorps. Vanaf half oktober zullen zichtbaar politiepatrouilles worden ingezet in de gemeente Voeren en dit zowel te voet als met het politievoertuig, bij dag als bij nacht. Deze ploegen zullen tevens regelmatig grenscontroles voor hun rekening nemen. De burgemeester en de politiekorpschef van Voeren zijn tevreden over de toezegging van de federale politiepartner en hopen dat hiermee een gunstig effect op het onveiligheidsgevoel kan worden bekomen”.

COMMENTAAR

Is het een verkoopstechniek om onze “ENKELE INBRAKEN” om te zetten in “INBRAKENGOLF”? Het klinkt alleszins ongenuanceerd forser en het maakt vooral de mensen ongeruster! Wat dus in de kranten staat is geen weergave van wat de Korpschef en ik overlegden en publiceerden! Er bestaat dus een kans (en dat is geen zekerheid) dat er mogelijk meer inbraken kunnen zijn en daar willen wij ons op voorbereiden zodat we de inwoners een veiliger gevoel kunnen geven. Dat staat haaks op een “inbrakenplaag”. Omdat wij de patrouilles (al dan niet zichtbaar) uitbreiden geeft het ons extra controlemogelijkheden en kunnen we dichter op de bal spelen. Hoe wij dat in de realiteit gaan doen is natuurlijk niet voor publicatie vatbaar. Daar werken ze politioneel aan.