...

Doortrekking N41 moet er komen

Marius MeremansDe doortrekking van de N41 moet er komen zegt Vlaamse volksvertegenwoordiger, Marius Meremans. “Wie nu nog het belang van de doortrekking niet inziet is medeplichtig aan de rem op groei en welvaart in de regio Aalst – Dendermonde”.

Vandaag nam Vlaamse volksvertegenwoordiger, Marius Meremans, (N-VA) deel aan een Voka bijeenkomst over het aanslepende dossier over de doortrekking van de N41. Hij steunt de oproep van gouverneur Briers om met alle burgemeesters, de provincie en de deputatie aan tafel te gaan en het broodnodige dossier voor de Denderregio te deblokkeren.

In aanwezigheid van kabinet Weyts en burgemeesters spraken de aanwezige bedrijven duidelijke taal op de VOKA-bijeenkomst. Zonder doortrekking van de N41 zullen er jobs verloren gaan. Onze regio liep door het uitblijven van de doortrekking al grote investeringen mis. Onze regio beschikt over grote bedrijven zoals VPK, Schelfhaut, Jan Denul, Desso, … Door het uitblijven van de doortrekking van de N41 is het niet ondenkbaar dat dergelijke bedrijven op termijn zich zullen herlokaliseren. Het gevaar voor jobverlies is reëel en als men de regio niet aantrekkelijker maakt voor ondernemingen vrezen VOKA en de ondernemers het ergste.

Ook Meremans erkent dat het uitblijven van de doortrekking een hoger risico betekent voor jobverlies maar wijst er bovendien op dat de doortrekking er ook moet komen om de verkeersleefbaarheid in onze regio, die momenteel te wensen overlaat, te optimaliseren.

“Niemand met gezond verstand ontkent dat de mobiliteit in de Denderregio slecht is. De verkeersleefbaarheid voor gemeente- en dorpskernen heeft zijn limieten bereikt. Denk bijvoorbeeld aan de enorme verkeerstraffiek langs de schoolomgevingen, die de veiligheid van onze zwakke weggebruikers in gedrang brengt” vertelt Meremans.

Ondanks de uitnodiging, was de grote afwezige het gemeentebestuur van Lebbeke. Lebbeke was dan ook vragende partij om het goedgekeurde plan over de doortrekking van de N41 door de raad van staten te laten vernietigen. Meremans betreurt de afwezigheid van het Lebbeeks gemeentebestuur maar heeft begrip voor de lokale problematieken en bekommernissen in diverse gemeenten. Milderingsmaatregelen kunnen soelaas bieden maar de dialoog negeren is nefast voor de regio.

Ondertussen roept Oost-Vlaams gouverneur Briers vanuit zijn neutrale functie alle partijen, de minister, de burgemeesters en de deputatie, op om rond de tafel te zetten. “Samen met alle partijen moeten we bekijken hoe we uit de impasse raken en de realisatie van de doortrekking van de N41 kunnen bewerkstelligen” klinkt het. Het kabinet Weyts wil alvast een ondersteunende rol opnemen bij het toekomstige overleg over de doortrekking van de N41.

“Ik ben verheugd met de oproep die gouverneur Briers lanceert. Het overleg is noodzakelijk en moet de steun krijgen van nationale volksvertegenwoordigers. Vlaams volksvertegenwoordigers uit de regio kunnen bijvoorbeeld ongeacht de gemeente waaruit ze afkomstig zijn, meewerken aan de deblokkering van dit bovenlokaal dossier.” reageert Meremans.

“De doortrekking behelst een afstand van 7 km. Het zou verdomd triest zijn als we er in Vlaanderen niet in zouden slagen dergelijk project te realiseren. Voor mijn part sluiten we ons op in een abdij tot we eruit zijn. Wie nu nog het belang van de doortrekking niet inziet is medeplichtig aan de rem op groei en welvaart in de regio Aalst – Dendermonde” sluit Meremans af.