Start bouwwerken nieuwe Kemelbrug Welle – Denderleeuw

Nieuwe KemelbrugWelle – Denderleeuw. Bouw nieuwe Kemelbrug gaat van start

Dit najaar start Infrabel met de bouw van een nieuwe Kemelbrug. De huidige brug in de Wellestraat dateert al van 1920 en was dringend aan vervanging toe. Daarom gold sinds 2013 een verbod voor zwaar verkeer over de brug. Eind 2016 zal de nieuwe brug volledig klaar zijn. Tot zo lang blijft de oude brug in gebruik en is er geen doorgang voor zwaar verkeer.

Nieuwe Kemelbrug Wellestraat
Begin oktober starten de voorbereidende werken aan de nutsleidingen. Hiervoor wordt een boring onder de sporen uitgevoerd. Na de herfstvakantie start de aannemer dan met de effectieve bouw van de nieuwe brug. Eind 2016 zal de nieuwe Kemelbrug in gebruik worden genomen. Tot dan kan het verkeer over de oude brug, met uitzondering van enkele weken.

Voor enkele ingrijpende werken zal de oude Kemelbrug tijdens een beperkt aantal weken afgesloten worden voor alle verkeer. Dit laat toe aangepaste toegangswegen uit te voeren en nieuwe brugdelen te plaatsen. Zo wordt ondermeer de toegang naar het bedrijventerrein in de Raaplandstraat herlegd onder de nieuwe brug. Gezien de impact op de verkeerscirculatie bij het tijdelijk afsluiten van de brug, zullen Infrabel en de gemeente telkens minstens een week op voorhand communiceren wanneer er geen doorgang mogelijk is.

Gemeente investeert in veiligheid zwakke weggebruikers

De nieuwe brug voldoet aan alle hedendaagse normen. Het brugdek bestaat uit twee ruime rijvakken voor wagens met langs weerszijden een afgescheiden zone van 2,5 m breed voor fietsers en voetgangers. Dit vrijliggend fietspad wordt op vraag van het gemeentebestuur voorzien om een zo veilig mogelijke situatie voor fietsers te creëren. De kosten hiervoor worden volledig gedragen door de gemeente.

Technische gegevens
De nieuwe brug komt enkele meters voor de oude te liggen, iets meer naar het centrum van Denderleeuw toe. De brug zal bestaan uit stalen liggers omhuld met beton, meer bepaald ‘zichtbeton’ voor een esthetische afwerking. De borstweringen bestaan uit een staalstructuur met polycarbonaatplaten. Het wegdek wordt in asfalt aangelegd, de fiets- en voetpaden in betonstraatstenen.

Kemelbrug - doorsnede nieuwe brug